Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Eftersom det råder brist på fotbollsplaner i Bollnäs kommun håller vi på att anlägga en ny konstgräsanläggning på Sävstaås. Den byggs på den gamla grusplanen som ligger mellan nuvarande bandyplan och B-fotbollsplanen.

Konstgräsplanen på Sävstaås

Fakta om konstgräsplanen
Under 2020 samarbetade vi med framförallt BGIF fotboll om hur utformningen av den nya konstgräsplanen ska se ut. Spelmåtten är 72x55 meter och är en så kallad 9x9-plan. Det innebär att den är godkänd för matchspel upp till och med 14 år.

När är konstgräsplanen klar?
Markarbetena är klara och just nu arbetar vi med att sätta upp ett två meter högt stängsel runt planen och på det ett fyra meter högt bollnät på tre av sidorna. Nästa vecka lägger vi ut en sviktpadd över hela planen och efter det lägger vi 40 millimeter tjockt konstgräs. Vi räknar med att den nya konstgräsplanen är godkänd för spel den 5 juni.

Miljön är viktig!
På vissa konstgräsplaner används fyllnadsmaterialet SBR, som är ett gummimaterial utvunnet från bildäck. Det materialet har negativa miljöeffekter med risk för spridning av mikroplaster och även vissa hälsorisker. Därför har vi valt att minimera miljö- och hälsoriskerna.

Mats Löwenstein– För att minimera risken för spridning av mikroplaster så har vi valt att bygga en helt granulatfri plan där konstgräset enbart har sandfyllning. Bollnäs kommun har tillsammans med föreningen BGIF fotboll enats om att istället ha sand som fyllnadsmaterial. Det systemet fungerar bra för ändamålet med den här anläggningen och att det är ett miljömässigt och prismässigt bra alternativ, säger ordförande i teknik- och fritidsnämnden Mats Löwenstein (S).