Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Bollnäs kommun deltar sedan 2019 i statistiska centralbyråns medborgarundersökning.

Under hösten 2020 fick 1500 Bollnäsbor möjlighet att svara på frågor om sin attityd om:

  • hur man upplever kommunen som en plats att bo och leva på
  • hur man ser på de verksamheter som kommunen ansvarar för
  • hur man ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och kommunala beslut

Totalt svarade 467 personer, 223 kvinnor och 244 män.

Medborgarundersökningen visar att Bollnäsborna är lika nöjda med att bo och leva i kommunen som genomsnittet för medborgarna i övriga deltagande kommuner, det har till och med ökat sedan undersökningen 2019.

Bollnär kommuns verksamheter får högre betyg än tidigare
De verksamheter som Bollnäs kommun ansvarar för har fått högre betyg än tidigare och ligger nu på samma nivå som medelvärdet bland de andra deltagande kommunerna.

Allra högst inom respektive område graderas kommersiellt utbud, vatten och avlopp och information. Områden som fått lägre betyg är arbetsmöjligheter, stöd för utsatta personer och påverkan.

Ett annat utvecklingsområde enligt Bollnäsborna är möjligheten till inflytande på kommunens verksamheter och kommunala beslut. Där ligger betyget under medelvärdet, men betyget är trots allt bättre än i föregående undersökning.

Vi ser framemot fortsatta medborgardialoger i olika former för du ska uppleva förtroende och goda möjligheter till kontakt med Bollnäs kommun.

Se hela sammanställningen av undersökningen - Medborgarundersökning Bollnäs kommun, tabell och diagram bilaga - PDF

Har du synpunkter eller frågor om våra verksamheter redan nu? Använd vår e-tjänst för att meddela oss!
E-tjänst - Lämna synpunkt