Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Har du barn i grundskolan eller gymnasiet? Det är det hög tid att ansöka om skolskjuts och ersättning för elevresor i gymnasiet inför nästa läsår! Senast 31 maj behöver vi ha din ansökan.

• Ansök om resa för ditt barn som går i:
• förskoleklass och grundskola - ålder 6 - 15 år (skolskjuts)
• gymnasieskola (elevresa)
• nattis - (taxiresor mellan fritidshem och nattis)

Du behöver endast ansöka om skolskjuts om barnet går i en annan skola än den kommunen anvisat, om barnet har växelvis boende, skolskjuts vid särskilda skäl eller om det finns en annan särskild omständighet.

Du som har gratis busskort från Bollnäs kommun "Ung i Bollnäs"
Elever som går i årskurs 6 och fram till den 30 juni det år eleven fyller 19 år, har fått gratis busskort från Bollnäs kommun "Ung i Bollnäs" behöver inte ansöka om skolskjuts. Det kortet ska användas för resor till och från skolan inom Bollnäs kommun. Kortet fungerar inom hela Bollnäs och Ovanåkers kommun. Ingen ansökan om skolbiljett behöver göras.

Har du redan ett busskort för elevresor från det här läsåret?
I så fall ska du spara det. Vi gör så att det fungerar igen efter sommarlovet.

Vem kan ansöka om skolskjuts?
Du som vårdnadshavare ansöker om skolskjuts till ditt barn som går i förskoleklass och grundskola (ålder 6 - 15 år) eller elevresa för ditt barn som går i gymnasieskola (myndig elev ansöker själv). Du som vårdnadshavare kan även ansöka om resor för ditt barn mellan fritidshem och nattis.

Ansök enkelt digitalt!
Vi lanserar idag en smidig e-tjänst så slipper du fylla i en pappersblankett!
E-tjänsten: Resor - Ansök om skolskjuts och elevresa

Föredrar du en pappersblankett?
Blanketten för ansökan om skolskjuts och elevresa finns i e-tjänsten på Mina sidor.

Mer om skolskjuts i Bollnäs kommun