Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

Nu är vi äntligen på väg åt rätt håll, tredje vågen har börjat ebba ut!  Smittläget i länet fortsätter att gå nedåt om än sakta. Förra veckan hade vi en svag uppgång av smittspridningen i Bollnäs kommun som nu tycks ha vänt. Av alla som testar sig är det ca 8% som får positivt svar, jämfört med förra veckas drygt 10%. Skillnaden mellan kommunerna i länet är dock stor.

Den 1 juni kommer vissa lättnader att införas och därmed ett första litet steg mot en öppning av samhället. Men, ett stort men, det förutsätter att vi fortsätter följa rekommendationerna. Tittar vi bakåt ser vi hur fort det vänder åt fel håll!

Vaccineringens effekt på smittspridningen
Effekten av vaccineringen börjar synas i statistiken, smittspridningen har minskat i alla åldrar men i åldersgruppen 60+ syns en kraftig minskning. En glädjande effekt av vaccineringen. Vaccinets effekt syns även på vår sjukvård i länet där siffran för inneliggande och IVA-patienter sakta men säkert går nedåt. De närmaste veckorna räknar man med ökade vaccinmängder som möjliggör att ytterligare grupper kan erbjudas vaccination. Regionen meddelar när. Vaccinationsgraden bland utrikesfödda är tyvärr lägre än hos den övriga befolkningen. En kampanj för att motivera och underlätta kommer att genomföras nästa vecka och alla ni som kan, bidra gärna till så att dessa och andra grupper som behöver hjälp, stöd och pepp bokar in sig för vaccination.  

I länet har 157 000 doser vaccin getts, av alla över 18 år har 51% fått sin första dos och 18% är helt färdigvaccinerade. Det är dock fortsatt viktigt att även vaccinerade följer rekommendationerna med att hålla avstånd och inte umgås i större grupper. Vaccinerade kan fortfarande bära smittan och föra den vidare. Du vet väl att du kan själv skriva ut ditt vaccinintyg via din journal på webbplatsen 1177.se? Det kan vara bra att ha ifall du ska resa utomlands.

 1 juni planeras lättnader
Folkhälsomyndigheten bedömer i en rapport att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Bedömningen är beroende av att vaccinationsinsatsen fortsätter som planerat och att vi fortsätter följa rekommendationerna som finns.

För att inte riskera en ökad smittspridning under tiden som allt fler vaccinerar sig kommer anpassningar att ske eftersom i tre olika nivåer. Den tredje nivån beräknas kunna träda i kraft den 1 juni. Detta kommer bland annat innebära att restauranger får hålla öppet till 22:30, lägerverksamhet och cuper för barn och unga kommer kunna genomföras i mindre skala och att maxantalet för personer vid evenemang höjs. Det är smittspridningen som kommer avgöra huruvida det är möjligt att genomföra ändringarna och lokala restriktioner kan komma att kvarstå. Mer information kommer under nästa vecka.

Påminnelse inför studenten och skolavslutningar
Även om smittspridningen sakta minskar även bland barn och unga är det viktigt att vi alla fortsätter att hålla i. Inför kommande student och skolavslutningar vill vi därför påminna om att:

 • Fira i en liten skala med dina närmaste.
 • Umgås utomhus och håll avstånd till varandra.
 • Kom ihåg att studentflak är förbjudna.
 • Partybussar och -båtar får max ta 8 personer enligt pandemilagen.

Tack för att du håller ut lite till!


Information från Bollnäs kommun samt kommunala bolag och förbundEn uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Jag tillåter mig att uttrycka en viss optimism i den här veckans uppmaning. Mycket pekar åt rätt håll även om vi långt ifrån är ”hemma än”. Fler är vaccinerade och vaccinationstakten ökar, trycket på sjukvården minskar, smittspridningen minskar i alla åldersgrupper och årstiden hjälper till. En försiktig öppning av samhället kommer att ske 1 juni, glädjande och efterlängtat även om det första steget är litet. Fortsätter vi att anstränga oss, tror jag att fortsatta lättnader kan komma slag i slag. Men tänk på det är grupper som fortfarande är ovaccinerade. Även om du fått vaccin kan du smittas och kan då smitta andra, rekommendationerna gäller därför även dig.

27 personer är idag inlagda på sjukhus varav 7 på IVA, lite färre än förra veckan. Nu är det inte våra äldre som ligger på sjukhus, det är personer i yrkesaktiv ålder, och många blir tyvärr väldigt sjuka. Det här är en mycket allvarlig sjukdom, tänk på det, alltid!

Håll i och håll ut, det ljusnar mer och mer, ju bättre vi sköter oss desto fortare går det:

 • Betrakta alla du möter som smittade och håll avstånd – alltid, Covid sprids främst som droppsmitta i närkontakt!
 • Arbeta hemma om du kan
 • Kan du inte arbeta hemifrån, undvik nära kontakter så långt som möjligt
 • Handla ensam, det slarvas fortfarande jättemycket med det!
 • Träffa bara de vi vanligtvis umgås med.
 • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covidtest, provkapaciteten är god
 • Undvik onödiga resor med tåg eller buss.
 • Tvätta händerna ofta och noga.

  Det gör skillnad!