Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Nu inleds en etappvis normalisering av samhället, äntligen!
Efter dialog med samtliga kommuner i länet kunde smittskyddsläkaren meddela att de lokala rekommendationerna tas bort och dom nationella rekommendationerna börjar gälla den 1 juni. Det innebär en öppning av kommunala anläggningar som tidigare hållit stängt. Öppningen kommer att ske i den takt och omfattning som är möjligt utifrån lokala och anläggningsspecifika förutsättningar samt det regelverk som gäller på nationell nivå. Planering för Bollnäs kommuns verksamheter pågår utifrån pandemilagen och information kommer inom kort.

Folkhälsomyndigheten och Regeringen har presenterat en plan för hur samhället i etapper ska kunna återgå till det normala. För att inte riskera en ökad smittspridning under tiden som allt fler vaccinerar sig kommer anpassningar i restriktionerna ske allt eftersom. Det första steget innebär bland annat att maxantal vid offentliga tillställningar justeras. I och med att vi i länet lämnar vår mer strikta regionala överenskommelse och anpassar oss till de nationella rekommendationerna kan barn och ungdomar börja spela matcher, delta i cuper och läger, dock med begränsningar. Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas 1 juni

Smittspridningen fortsätter att gå ner
Smittspridningen i Gävleborgs län går glädjande fortsatt ner. Av alla som testar sig i Bollnäs kommun är det nu 4,6% som får positivt svar, jämfört med förra veckans 8%. Vi går i rätt riktning. Av alla Gävleborgare över 18 år har över hälften, 54% fått sin första dos vaccin och fler åldersgrupper släpps på allt eftersom.

Vi går mot ljusare tider men det gäller fortfarande att vi håller avstånd, undviker trängsel, endast umgås med våra närmaste, arbetar hemifrån om möjligt och stannar hemma vid minsta symptom. 

Vaccinera dig när det är din tur!
En kampanj har inletts för att fler utrikesfödda ska bli vaccinerade. Bollnäs kommun kommer aktivt att bidra. Jag uppmanar alla som kan och har möjlighet att hjälpa personer som tycker det är svårt att boka sin vaccination att göra det. Det kan upplevas som krångligt om man är inte kan språket, är gammal eller har andra begränsningar.

Information från Bollnäs kommun samt kommunala bolag och förbund

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Min optimism från förra veckan har vuxit, nu är vi verkligen på rätt väg! Smittan har minskat ytterligare i alla åldersgrupper och allt tyder på att det kommer att fortsätta så, MEN det förutsätter att vi även i fortsättningen följer rekommendationerna. Fler blir vaccinerade varje vecka, trycket på sjukvården har minskat och i helgen kommer sommaren! En första öppning av samhället kommer att ske 1 juni, glädjande och efterlängtat även om det första steget är litet. Fortsätter vi att anstränga oss kommer nästa steg om en månad. Men tänk på personer mellan 18-45 år ännu inte har fått sitt vaccin. Även om du fått vaccin kan du smittas och kan då smitta andra, rekommendationerna gäller därför även dig.

17 personer är idag inlagda på sjukhus varav 4 på IVA, färre än förra veckan. Det är främst personer i yrkesaktiv ålder, och många blir tyvärr väldigt sjuka. Det här är en mycket allvarlig sjukdom, tänk på det, alltid!

Håll i och håll ut, det ljusnar mer och mer, ju bättre vi sköter oss desto fortare går det:

  • Betrakta alla du möter som smittade och håll avstånd – alltid, Covid sprids främst som droppsmitta i närkontakt!
  • Arbeta hemma om du kan
  • Kan du inte arbeta hemifrån, undvik nära kontakter så långt som möjligt
  • Handla ensam!
  • Träffa bara de vi vanligtvis umgås med.
  • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covidtest, provkapaciteten är god
  • Undvik onödiga resor med tåg eller buss.
  • Tvätta händerna ofta och noga.

  Det gör skillnad!