Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Vaccinering av covid-19 går fort framåt och fler åldersgrupper släpps på eftersom. Över hälften, 56% av alla över 18 år har fått en första dos i Gävleborgs län. Men statistik visar också att andelen som vaccinerar sig mot covid-19 är lägre bland utrikesfödda.

- Det är otroligt viktigt att vi når grupper som har svårt att boka vaccination själva, bland annat utrikesfödda men även andra grupper i samhället som har behov av stöd. Folkhälsomyndigheten har tidigare rapporterat att främst utrikesfödda i Sverige har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19. För att samhället ska kunna återgå till det normala behöver vi inkludera alla grupper i vaccinationsarbetet säger Bo Wallbäcks, biträdande kommunchef.

Bollnäs kommun kommer med start denna vecka att tillsammans med Regionen påbörja en kampanj för att nå och hjälpa utrikesfödda och svenskar som har svårt att boka sin vaccination själv. Det kommer att ske genom samarbete mellan bland annat Bollnäs bostäder, Bollnäs kommuns flyktingverksamhet, Hälsinglands utbildningsförbund, olika trossamfund med flera.

Personer som förutom svenska talar somaliska, arabiska, tigrinja, persiska och engelska kommer via flyktingverksamheten att ta emot samtal från personer som behöver hjälp att boka tid för vaccination.

- Bokningssystemet idag finns bara översatt till svenska och engelska, att göra en hälsodeklaration på ett språk du har svårt att förstå kan skapa en oro och ett hinder. Genom att anställa språkstödjare som kan hjälpa till att översätta informationen vill vi sänka trappsteget för bokningen säger Bo Wallbäcks.

Majid Esmaeili, Amal Zakaria, Mohammed Ali och Temesghen Kibrom kommer finnas som språkstödjare för att hjälpa till med översättning till språken somaliska, arabiska, tigrinja, persiska och engelska. De kommer även bedriva uppsökande verksamhet genom sina kontaktnätverk. Tidigare i veckan besökte man vaccinationscentralen i Bollnäs och fick en genomgång av hela vaccinationsprocessen, från bokning till spruta.

Tisdag - Fredag mellan klockan 8:00-11:00 kan du ringa för att få hjälp med bokning

Arabiska, Kurmanji – 0278-266 01
Persiska, Dari, Engelska - 0278-265 91
Somaliska - 0278-265 92
Tigrinja - 0278-266 02
Svenska – 0278-255 50

Språkstödjare Fb link

Från vänster: Majid Esmaeili, Amal Zakaria, Mohammed Ali och Temesghen Kibrom