Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Krisberedskapsveckan 2021
Vaccinera dig mot covid-19! Drop in varje onsdag mellan 15:00-19:00,
Pingstkyrkan i Bollnäs
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Vi har tidigare berättat att byggstarten av bussgatan mellan Björktjära och Brånan är försenad då vår upphandling av en entreprenad blev överklagad men att Förvaltningsrätten beslutade att avslå överklagan. Nu har vi fått besked om att även Förvaltningsrättens beslut överklagats. Det innebär att Kammarrätten ska besluta om de ska ta upp målet för prövning eller inte. Det sker enligt Kammarrätten senare i höst.

– Tyvärr innebär det här att vi måste invänta Kammarrättens beslut innan vi kan påbörja byggnationerna. Det här är såklart jättetråkigt för oss och alla som sett fram emot att bussgatan står klar och att stadsbussarna ska få bättre linjesträckningar. Vi vet inte i dagsläget om Kammarrätten kommer att ta upp målet för prövning men oavsett behöver vi skjuta på byggstarten eftersom vi måste rätta oss efter en avtalsspärr som gäller fram tills Kammarrätten har tagit sitt beslut. Som det ser ut innebär överklagandet att de nya linjesträckningarna tidigast kan trafikeras i december 2022, säger Tony Persson, gatuchef på Bollnäs kommun.

Hur ser busslinjenätet ut i väntan på projektet?
De linjesträckningar som bussarna har i dagsläget kommer de fortsätta att ha fram tills bussgatan är färdig.
Läs mer om nuvarande linjesträckningar på x-trafik.se

Vägarbetena på Skogsvägen
Vissa delar av Skogsvägen är upprivna och saknar asfalt. Det är Helsinge Vatten AB som har passat på att byta ut vatten- och avloppsledningar där eftersom vi ändå skulle utföra grävarbeten. Det kommer att vara så fram tills överklagan är avgjord och vi har kunnat teckna ett kontrakt med en entreprenör.

Tidigare nyhet på ämnet
Läs allt som tidigare kommunicerats om projektet

vy från Bonden fb