Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Krisberedskapsveckan 2021
Vaccinera dig mot covid-19! Drop in varje onsdag mellan 15:00-19:00,
Pingstkyrkan i Bollnäs
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Högsommaren är här och vi vill berätta om planerna för byggnationen av skolan på Ren med plats för 500 elever från förskoleklass till årskurs sex. Som vi tidigare berättat påbörjas byggnationerna av den nya skolan på Ren i maj 2022. Innan själva bygget startar sker en mängd saker som inte syns för gemene man.

Konsultupphandling
En upphandling pågår om vilken konsult vi ska anlita för att ta fram bygghandlingar. Sista dagen för att lämna anbud är på onsdag 30 juni. En färdig bygghandling är bland annat ritningar och beskrivningar som talar om hur den nya skolan ska se ut och byggas. Berörd skolpersonal kommer att vara mycket delaktiga i det arbetet.

Goeotekniska undersökningar
Medan upphandlingen pågått har vi gjort geotekniska undersökningar genom att ta prover i marken och i byggnader på området där skolan ska byggas. Resultatet av de geotekninska undersökningarna visar att det är goda markförhållanden på området. Radonproverna ligger under gränsvärdet vilket är glädjande!

Förberedande arbeten kring rivning av byggnader
Några av byggnaderna på området där skolan ska byggas behöver rivas. Vi har ansökt om och fått rivningslov och håller på att utvärdera provtagning av det som ska rivas så vi kan planera det arbetet på bästa sätt.  

Kommunikation kring projektet
Vi kommer att kommunicera projektet ingående löpande under projektets gång i Bollnäs kommuns digitala kanaler, såsom bollnas.se och Bollnäs kommuns Facebooksida. Vi finns på LinkedIn också! Häng gärna med när Bollnäs växer!

Området där nya skolan på ren ska byggas våren 2022