Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade att steg tre i regeringens plan för att avveckla restriktionerna kan genomföras som planerat den 15 juli. Det innebär att vissa lättnader kommer ske från den 15 juli. 

Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark togs bort den 15 juli. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen.

Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Detta gäller både inom- och utomhus. Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap.

Regeringens plan för att avveckla restriktionerna steg 3 - Regeringen.se

Skärpta rekommendationer för personer hemkomna från utlandet
I vissa delar av världen och Europa ökar just nu smittspridningen av covid-19 bland annat på grund av slopade restriktioner och den mer smittsamma deltavarianten. Många reser just nu och riskerar att ta med sig covid-19 hem från populära turistdestinationer. Folkhälsomyndigheten skärper därför rekommendationerna vid hemkomst efter utlandsresa.

Från den 12 juli till den 31 augusti gäller följande:

  • Håll dig uppdaterad om hur smittläget ser ut på orten du besöker. Umgås i en mindre krets och håll fysisk distans till övriga. Res aldrig om du har symtom.
  • Har du varit ute och rest gäller testning med PCR-test vid hemkomst till Sverige, även om du inte har symtom. Detta rekommenderas oavsett vilket land som har besökts, med undantag för Norden. Tidigare rekommendationer för resande från tredje land ligger kvar oförändrade.
  • Individer som rest i EU-länder och har vaccinerats med en dos minst tre veckor innan ankomsten till Sverige eller de som haft covid-19 under de senaste sex månaderna undantas från rekommendationen men PCR-testas liksom övriga i samhället vid symtom.
  • Var försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp.
  • Om du är smittad riskerar du att sprida smitta vidare till exempel på din arbetsplats och inom din närmsta krets. Var därför mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans.

 Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse - Folkhalsomyndigheten.se