Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

Smittspridningen fortsätter vara låg i både länet och i Bollnäs kommun, 31 positiva fall i länet på 1400 prover de senaste 7 dagarna. Ingen i Bollnäs kommun den här veckan heller.En patient med misstänkt Covid ligger på sjukhus. Deltavarianten fortsätter ta över och är nu mer än 50% av de positiva proverna.

Det finns en oro inför en eventuell fjärde våg i höst, något som kan undvikas genom att ha en hög vaccinationstäckning. Två doser har visat sig effektivt så en uppmaning till alla er som ännu inte vaccinerat er, boka din dos snarast, det finns gott om tider!

Möjligt att boka vaccinationsdos 2 tidigare
Region Gävleborg väjer nu att justera tidsintervallet mellan första och andra dosen av vaccin mot covid-19. Justeringen av tidsintervallet innebär att det är möjligt att boka den andra dosen vaccin tidigare än sju veckor.

Från och med torsdag den 15 juli ändras tidsintervallen mellan vaccindoserna till följande;

 • Pfizer och Modernas vaccin: 4-7 veckor
 • Astras vaccin: 4-10 veckor

Läs mer på Regiongavleborg.se

Unga mellan 16-17 år kommer att erbjudas vaccin från den nionde augusti. Ta vaccinet för att skydda dig själv och andra och för att minska smittspridningen.

Regeringens plan för att avveckla restriktionerna genomförs som planerat
Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade i veckan att steg tre i regeringens plan för att avveckla restriktionerna kan genomföras som planerat den 15 juli. Det innebär bland annat att den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen.

Testa dig efter hemkomst från utlandsresa
I vissa delar av världen och Europa ökar just nu smittspridningen av covid-19 bland annat på grund av slopade restriktioner och den mer smittsamma deltavarianten. Många reser just nu och riskerar att ta med sig covid-19 hem från populära turistdestinationer. Folkhälsomyndigheten skärper därför rekommendationerna vid hemkomst efter utlandsresa.

Från den 12 juli till den 31 augusti gäller följande:

 • Håll dig uppdaterad om hur smittläget ser ut på orten du besöker. Umgås i en mindre krets och håll fysisk distans till övriga. Res aldrig om du har symtom.
 • Har du varit ute och rest gäller testning med PCR-test vid hemkomst till Sverige, även om du inte har symtom. Detta rekommenderas oavsett vilket land som har besökts, med undantag för Norden. Tidigare rekommendationer för resande från tredje land ligger kvar oförändrade.
 • Individer som rest i EU-länder och har vaccinerats med en dos minst tre veckor innan ankomsten till Sverige eller de som haft covid-19 under de senaste sex månaderna undantas från rekommendationen men PCR-testas liksom övriga i samhället vid symtom.
 • Var försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp.
 • Om du är smittad riskerar du att sprida smitta vidare till exempel på din arbetsplats och inom din närmsta krets. Var därför mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans.

Tack för att du fortsätter ha en coronasäker sommar även i år!

 

Information från Bollnäs kommun samt kommunala bolag och förbund

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Semestern är i full gång för de flesta med mycket lockelser och umgänge, men fortsätt göra det ansvarsfullt. Alla från 18 år kan nu boka vaccination vilket gör att vi minskar risken för smittspridning och svår sjukdom, det ser med andra ord väldigt ljust ut inför hösten när samhället och skolor startar igen. Ju fler som hinner få två doser desto säkrare är vi mot eventuell smittspridning. Så du, som ännu inte vaccinerat dig, boka snarast, det finns gott om vaccinationstider!

Samhället har öppnat upp ytterligare ett steg.

Många som fått vaccin slarvar, visserligen blir man antagligen inte allvarligt sjuk men man kan smittas och kan då smitta andra, tänk på det, vi är inte riktigt i mål än.

Covid är en mycket allvarlig sjukdom, tänk på det, alltid!

Det ser väldigt bra ut inför den fortsatta sommaren, men fortfarande gäller:

 • Håll avstånd och undvik trängsel
 • Arbeta hemma om du kan
 • Kan du inte arbeta hemifrån, undvik nära kontakter så långt som möjligt
 • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covidtest, provkapaciteten är god
 • Undvik resor med tåg eller buss med trängsel.
 • Tvätta händerna ofta och noga.

  Det är receptet som ger oss en stor frihet under ansvar i sommar!