Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Möjligheten att få hjälp på olika språk med bokning av vaccin mot covid-19 upphör från och med måndag 2 augusti. Anledningen är att tjänsten under senare tid används i väldigt liten omfattning, sannolikt med anledning av att de åldersgrupper som haft största behovet nu fått sina vacciner.

Vi ser dock fortfarande ett stort behov att förmå yngre, både utrikesfödda och inrikesfödda att vaccinera sig. Vi kommer därför att göra andra riktade insatser i skolorna och via SFI (Svenska för invandrare) med mera för att stimulera till vaccination.

– Gruppen som arbetat som språkstödjare har gjort ett jättebra arbete, förutom att hjälpa till via telefon har de aktivt arbetat med information ute i olika samhällsgrupper, säger Bosse Wallbäcks, biträdande kommunchef.

Från vänster: Majid Esmaeili, Amal Zakaria, Mohammed Ali och Temesghen Kibrom

Från vänster: Majid Esmaeili, Amal Zakaria, Mohammed Ali och Temesghen Kibrom

Tidigare publicerad artikel på ämnet:
Språkstödjare hjälper till vid bokning av vaccin