Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Smittspridningen ökar i Gävleborg, om än från låga nivåer. De främsta orsakerna till den ökande smittspridningen är utökade kontakter i umgänget och den högre smittsamheten hos deltavarianten. Den viktigaste smittskyddsåtgärden den närmaste tiden är att fler vaccinerar sig.

Nya scenarier för smittspridning som Folkhälsomyndigheten tagit fram pekar på en ökning av covid-19 under hösten. De nya scenarierna sträcker sig från den 20 augusti till den 20 november 2021 och ingår i Folkhälsomyndighetens femte delrapport till regeringen.

Scenarierna ska inte ses som någon prognos, utan illustrerar möjliga förlopp som kan utgöra underlag för planering.

Större osäkerhet kring deltavarianten
För Gävleborgs del handlar det främst om två olika scenarion som visar på en viss ökning under hösten. I scenario 1 är det knappt 300 smittade i veckan, och 7-8 personer som läggs in i slutenvården per vecka. I scenario 2 är det drygt 400 smittade i veckan, och 12-13 personer som läggs in i slutenvården per vecka.

Det kan jämföras med december 2020 då Gävleborg hade ungefär 2200 smittade i veckan och cirka 80-90 inskrivningar i slutenvården per vecka, och april i år med ungefär 1500 smittade i veckan och 60-70 inskrivningar i slutenvården per vecka.

Restriktioner kvarstår ännu en tid
Folkhälsomyndighetens bedömning är att nuvarande restriktioner och rekommendationer behöver kvarstå ännu en tid. Detta utifrån den ökning i smittspridning som setts under sommaren. Den viktigaste smittskyddsåtgärden den kommande perioden är att fler vaccinerar sig.

För att förhindra att smittspridningen accelererar kvarstår de grundläggande råden om att stanna hemma och testa sig vid symtom, hålla avstånd och arbeta hemifrån om möjligt.

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webb