Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Smittspridningen har minskat något i länet den senaste veckan men ligger på högre nivåer än för några veckor sedan. Bollnäs ligger högst i hela länet med 5,3% positiva fall av tagna Covidprover jämfört med 3,4% i länet.

Antalet inneliggande på sjukhusen har ökat till 4 personer. Av sjukhusvårdade Covidpatienter i landet är merparten ovaccinerade. Det finns en oro för att smittspridningen kommer öka under hösten igen. Sjukvården i länet planerar inför en eventuell fjärde våg. Det är därför fortsatt viktigt att stanna hemma vid minsta symptom och att testa sig. Det finns god kapacitet för testning. Och inte minst, att så många som möjligt är vaccinerade!

Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridningen
Folkhälsomyndighetens presenterade i veckan nya scenarier som pekar på en ökad smittspridning av covid-19 under hösten. De främsta orsakerna är att vi träffar mer folk och den högre smittsamheten hos deltavarianten. Det viktigaste nu är att fler i befolkningen vaccinerar sig. Särskilt personer i åldrarna 16-39 år där vaccingraden inte är lika hög som hos de äldre. Tänk på att genom vaccination skyddar du även dina barn från att i större utsträckning smittas av dig.

Bedömningen är att nuvarande restriktioner och rekommendationer behöver kvarstå ännu en tid, tills vaccinationstäckningen hos den vuxna befolkningen ligger på en högre nivå i alla grupper. Scenarierna ska inte ses som någon prognos, utan illustrerar möjliga förlopp som kan utgöra underlag för planering.

Stora vaccinationsplatser fasas ut under hösten
En så stor del av invånarna i Gävleborg har nu tagit sitt vaccin mot covid-19, att de största vaccinationsplatserna i länet kan fasas ut under hösten. 81 procent av invånarna från 16 år och uppåt är vaccinerade med en dos, och 75 procent har tagit eller är bokade för dos 2. (Siffror till och med vecka 32). Det innebär att de största vaccinationsplatserna successivt kan fasas ut under september och oktober. Vaccinationerna mot covid-19 kommer att fortsätta utan uppehåll. På ett flertal platser erbjuds även drop in. På 1177.se får du den senaste informationen om vaccinationerna.

Folkhälsomyndigheten meddelade även i veckan att en tredje dos kommer erbjudas till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Det är den behandlande läkaren som gör bedömningen och Folkhälsomyndigheten som föreslår aktuella patientgrupper. För övrig befolkning är det i dagsläget inte aktuellt med en tredje dos.

Tillsammans kan vi se till att undvika en fjärde våg i höst. Genom att vi alla tar ansvar och vaccinerar oss, håller avstånd och undviker trängsel kan vi hålla smittspridningen nere. Tack för allt du gör!


Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Smittspridningen fortsätter att öka sakta men säkert. Samma rekommendationer gäller som tidigare, håll avstånd, undvik sammanhang med trängsel mm. Alla har inte fått två doser som ger ett gott skydd.

Skolorna har startat med närundervisning. Det är en stor utmaning då de flesta eleverna är ovaccinerade. Skolan, elever och föräldrar behöver gemensamt samverka för att undvika att smitta sprids. Skolan genom att organisera undervisningen, elever genom att följa beslutade rutiner och rekommendationer och föräldrar genom att vara uppmärksamma på eventuella symptom hos barn. Har man symptom ska man inte vara i skolan eller förskolan. Att smitta har uppstått och kommer att uppstå är oundvikligt, det viktiga är att den isoleras för att undvika ytterligare spridning.

Till er som är ovaccinerade, främst ni som är 16-29 år, det är mycket angeläget att ni vaccinerar er snarast för att vi ska ha en hög vaccinatonstäckning. Det tar minst två veckor efter två doser för immunitet. Tänk på att om du som förälder är vaccinerad så skyddar du både dina barn och andra!

Du som reser utomlands riskerar att ta med smitta hem till Sverige. Därför är det oerhört viktigt att du testar dig vid hemkomst och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer särskilt noga.
Har du inte bokat tid för vaccination gör det redan idag! Genom att du är vaccinerad skyddar du andra och förhindrar omfattningen av den befarade fjärde vågen. Det finns gott om vaccindoser och tider för vaccination!

Fortfarande gäller:

  • Håll avstånd och undvik trängsel.
  • Arbeta hemma om du kan.
  • Kan du inte arbeta hemifrån, undvik nära kontakter så långt som möjligt.
  • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covidtest, provkapaciteten är god.
  • Undvik resor med tåg eller buss med trängsel.
  • Tvätta händerna ofta och noga.
  • Testa dig om du har varit utomlands.

Nu fortsätter vi in i hösten med stor försiktighet genom att hålla kvar de försiktighetsåtgärder vi hade innan sommaren. Vartefter man ser hur pandemin utvecklas kommer Folkhälsomyndigheten att ta ställning till eventuellt fortsatta lättnader eller i värsta fall ytterligare restriktioner. Pandemin är långt ifrån över!