Äntligen höstlov! Massor av roliga aktiviteter för barn och unga.

www.bollnas.se/lov
Vill du bli en fritidskompis? Skicka in din intresseanmälan idag!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Apoteksgatan
Alla större grävarbeten utmed Apoteksgatan är färdiga, nu återstår endast arbeten i korsningen Apoteksgatan – Collinigatan där en dagvattenbrunn ska sättas och gångstråket som slutligen knyter ihop Långatan med resecentrum färdigställas. Vi kommer därför behöva att stänga av korsningen helt för trafik i två veckor. In- och utfart till Collinigatans södra del sker därför via Brogatan där vi tillfälligt tar bort enkelriktningen. Apoteksgatan planeras att få en ny och fin asfalt i slutet av september.

Apoteksgatan 30 augusti 2021

Odengatan
För Helsinge Vattens del har arbetet gått snabbare än planerat och har därför hunnit med de ledningsarbetena utmed Odengatan, mellan Älgatan och Brogatan, som egentligen var planerad att utföras nästa år. Helsinge Vatten räknar med att vara färdiga på Odengatan i månadsskiftet september/oktober. Därefter kommer Odengatan att få en provisorisk och tunnare asfalt inför vintern i väntan på en större ombyggnad som vi genomför under 2022. Då bygger vi bland annat en gång- och cykelväg utmed hela gatan för att ytterligare knyta ihop gång- och cykelstråken i Bollnäs.

Odengatan 30 augusti 2021


#hållbararesoribollnäs