Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Smittspridningen i Bollnäs har ökat ytterligare och ligger på mycket högre nivåer än resterande kommuner i länet. De senaste 7 dagarna har 7,6% av de tagna proverna varit positiva. De flesta fallen finns i skolmiljön bland yngre ovaccinerade.
Fullvaccinerade är bättre skyddade vilket märks i sjukvården, tre personer är just nu inlagda för Covid på våra sjukhus.

Statistik RG 20210903
Positiva covid-19 provsvar i Bollnäs kommun de senaste 7 dagarna.
(2021-09-03)


Många av de fall av covid-19 som hittas nu har koppling till utlandsresor och 1177 Vårdguiden får många frågor om vad man ska göra när man kommer hem från en resa.

Alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden bör testa sig så snart som möjligt, helst samma dag, även om man inte har symtom. Var uppmärksam på milda symtom och extra försiktig i ditt umgänge när du kommit hem. Detta gäller både svenska och utländska medborgare.

De som är undantagna från rekommendationen om testning är:

 • Barn under 6 år
 • Symtomfria, fullvaccinerade personer (minst 2 veckor sedan dos 2)
 • Symtomfria personer som haft covid-19 de senaste 6 månaderna

Alla som får symtom som kan bero på covid-19 bör testa sig för att bryta smittkedjor. Stanna hemma i väntan på ditt provsvar. Det är av yttersta vikt att alla som inte rest också fortsätter att ta sitt ansvar genom att:

 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Jobba hemma om möjligt
 • Undvik trängsel
 • Vaccinera dig

70% av de som behöver intensivvård i landet är ovaccinerade och men ytterst få fullvaccinerade. Har du inte tagit första sprutan, gör det! Det kan rädda ditt liv.

Få vaccinerade blir allvarligt sjuka
I takt med att fler personer i befolkningen vaccineras mot covid-19 så ökar även antalet som smittas trots att de är vaccinerade. Få av de vaccinerade blir dock allvarligt sjuka. Genombrottsinfektionerna ger ofta milda eller inga sjukdomssymtom alls.

Lyckad drop in-vaccinering på gymnasiet
I veckan erbjöds elever födda 2005 eller tidigare att vaccinera sig på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs. Lite över 100 personer kom på drop in och tog sin första dos. Spruta nummer två kommer att erbjudas den 6 oktober på skolan för de elever som redan tagit sin första.


Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Nu har skolorna börjat, lagstiftningen kräver närundervisning, barn och ungdomar är ovaccinerade och Deltavarianten smittar lätt. Att smittspridningen ökar främst i skolor och förskolor är därför inte oväntat. Yngre blir lyckligtvis inte särskilt sjuka men ovaccinerade föräldrar i hemmiljön kan drabbas hårdare.

Skolan, elever och föräldrar behöver gemensamt samverka för att undvika att smitta sprids. Skolan genom att organisera undervisningen, elever genom att följa beslutade rutiner och rekommendationer och föräldrar genom att vara uppmärksamma på eventuella symptom hos barn. Har man symptom ska man inte vara i skolan eller förskolan.

Till er som är ovaccinerade, det är mycket angeläget att ni vaccinerar er snarast för att vi ska ha en hög vaccinationstäckning. Det tar minst två veckor efter två doser för immunitet. Tänk på att om du som förälder är vaccinerad så skyddar du både dina barn och andra!

Samma rekommendationer gäller som tidigare, håll avstånd, undvik sammanhang med trängsel mm. Alla har inte fått två doser som ger ett gott skydd.

Du som reser utomlands riskerar att ta med smitta hem till Sverige, det finns en tydlig koppling till det i statistiken. Därför är det oerhört viktigt att du testar dig vid hemkomst och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer särskilt noga.
Har du inte bokat tid för vaccination gör det redan idag! Genom att du är vaccinerad skyddar du andra och förhindrar omfattningen av den befarade fjärde vågen. Det finns gott om vaccindoser och tider för vaccination!

Fortfarande gäller:

 • Håll avstånd och undvik trängsel.
 • Arbeta hemma om du kan.
 • Kan du inte arbeta hemifrån, undvik nära kontakter så långt som möjligt.
 • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covidtest, provkapaciteten är god.
 • Undvik resor med tåg eller buss med trängsel.
 • Tvätta händerna ofta och noga.
 • Testa dig om du har varit utomlands.

Nu fortsätter vi in i hösten med stor försiktighet genom att hålla kvar de försiktighetsåtgärder vi hade innan sommaren. Vartefter man ser hur pandemin utvecklas kommer Folkhälsomyndigheten att ta ställning till eventuellt fortsatta lättnader eller i värsta fall ytterligare restriktioner. Pandemin är långt ifrån över!