Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Nu vill Barn- och utbildningsnämnden i Bollnäs att ett nattis etableras i Arbrå, det vill säga en dygnet-runt-förskola som tar emot barn när föräldrar och vårdnadshavare jobbar obekväm arbetstid. Sedan tidigare finns ett nattis på Granberg, men det finns behov av att ha verksamheten i närmare för flera familjer i Arbrå-Vallstaområdet.

– I vår gemensamma politiska plattform mellan Socialdemokraterna, Bollnäspartiet, Moderaterna och Miljöpartiet vill vi underlätta så att fler ska kunna arbeta. I det ingår att utveckla nattis-verksamheten genom att erbjuda den på fler geografiska platser i kommunen, säger Åsa Äng Eriksson (M), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Enligt Ann-Katrin Samuelsson (S) ligger nämndens beslut i linje med kommunens strävan att kunna erbjuda omsorg för alla barn, med hänsyn till föräldrarnas och vårdnadshavarnas arbetssituation. I området finns flera familjer som skulle behöva ha möjligheten till nattis.

– Barn- och utbildningskontoret har genomfört undersökningar bland familjer i Arbrå-Vallsta för att få en bild av hur situationen ser ut och det rör sig om ungefär tio barn som kan ha behov av tillsyn under obekväm arbetstid.

Charlie Östlund (BP) framhåller också att beslutet är i enlighet med de mål som Barn- och utbildningsnämnden arbetar med.

– Vi ska se över förutsättningarna så att de som bor utanför tätorten ska ha möjlighet till tillsyn på obekväm arbetstid i närheten av där familjen bor och ett nattis i Arbrå är en följd av det.

Även medarbetare på äldreboendet Ängslunda i Arbrå har genomfört en undersökning, som också har visat behov av ett nattis i området.

– Idag finns en möjlighet för barn att få taxi till nattis på Granberg, men det är självklart att ett nattis för berörda familjer i Arbrå-Vallstaområdet som ligger närmare är att föredra, säger Anarbek Asylbashev (MP).

Barn- och utbildningsnämndens beslut innebär bland annat att nämnden nu begär en utökad ekonomisk ram av kommunfullmäktige på drygt 1,6 miljon kronor. Om fullmäktige beviljar detta, så är tanken att ett nytt nattis kan öppna i januari 2022. Idag driver Barnens Lilla Academia AB Lekstugans förskola i Arbrå och har ansökt om att organisera ett nattis i anslutning till denna.