Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Om du utsätts för höga halter av radon under en längre tid kan det vara skadligt för din hälsa.

Radon är en gas som varken syns, luktar eller smakar något. Det enda sättet att upptäcka gasen är att göra en mätning för att kontrollera radonhalten i din bostad. Om radonhalten är för hög är det bra om det åtgärdas. Radonhalten bör inte vara högre än 200 Bq/m3. Det gäller särskilt om du precis har köpt, byggt om eller byggt ett nytt hus, ändrat ventilationen eller ändrat uppvärmningssystemet. Du bör även mäta om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med risk för höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong.

Om du bor i flerbostadshus är det fastighetsägaren som ansvarar för att kontrollera radonhalten. Prata med din hyresvärd.

Beställ mätdosorna redan nu!
Det är bra att beställa mätdosorna redan nu om du vill hinna mäta under den kommande säsongen. En radonmätning ska pågå under minst två månader under perioden oktober–april. Vill du ha en mätning utförd kan du gå in på Swedacs webbplats och hitta ackrediterade mätlaboratorier.

Misstänker du att du har radon i ditt dricksvatten kan du beställa en vattenanalys via samma ackrediterade mätlaboratorier som finns listade på Swedacs webbplats.