Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Smittspridningen i Bollnäs har minskat något den senaste veckan men ligger fortfarande på högre nivåer än resterande kommuner i länet. De senaste 7 dagarna har ca 60 av de drygt 1000 tagna proverna varit positiva.

Nästan alla som blir smittade är ovaccinerade. Fullvaccinerade är bättre skyddade vilket märks i sjukvården, fem personer är just nu inlagda för covid, varav en på IVA.

Många restriktioner tas bort den 29 september
Folkhälsomyndigheten meddelade i veckan att den plan för att avveckla restriktionerna och återgå till ett mer normalt samhälle fortsätter. Den 29 september tas flera restriktioner bort. Exempelvis tas begränsningarna bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning samt att kravet på sittande servering på restauranger tas bort. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Att så många som möjligt vaccinerar sig så att en hög vaccinationstäckning nås är fortsatt det viktigaste skyddet mot covid-19. Smittspridningen kommer fortsatt att finnas och risken att smittas ökar då för ovaccinerade.

Folkhälsomyndigheten bedömer att covid-19 är en sjukdom som vi måste lära oss att leva med i samhället och arbetet med testning och smittspårning ute i regionerna måste fortsätta. Det är dock fortsatt viktigt att stanna hemma och testa sig vid symptom. Skulle utvecklingen vända till kritiska nivåer finns en beredskap att införa restriktioner igen.

80% av befolkningen är fullt vaccinerade
Av alla personer över 18 år i Gävleborgs län är nu 80% fullt vaccinerade. Av 16-17 åringar har 58% fått sin första dos och väntar nu på sin andra. Arbetet med att vaccinera i våra skolor har varit lyckat och kommer att fortsätta. Det är viktigt att ni som är ovaccinerade vaccinerar er. Det förekommer påståenden om att det skulle vara bättre att bli sjuk än att ta coronavaccin. Dessa påståenden stämmer inte.

Det innebär mycket större risker att genomgå en allvarlig smittsam sjukdom än att ta ett vaccin. Covid 19 kan orsaka långvariga medicinska besvär som finns kvar långt efter att man tillfrisknat från själva sjukdomen.

Covid-19 har visat sig vara en allvarlig och oberäknelig sjukdom som hittills har orsakat cirka 3 miljoner dödsfall i världen, varav nästan 15 000 i Sverige. Nyttan med att vaccinera sig är mycket större än risken för att drabbas av allvarliga biverkningar. Läs mer om Läkemedelsverket information om covid-19 på folkhalsomyndigheten.se.

Stanna hemma vid symtom
I och med höstens intåg ökar luftvägsinfektioner som kan ha samma symptom som covid-19. Det är därför fortsatt viktigt att stanna hemma vid minsta symtom och testa sig. På så sätt riskerar vi inte att föra in smittan på arbetsplatser och i skolor mm.


Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Den 29 september släpps i stort sett alla restriktioner och vi kommer att kunna vara på jobbet och ute i samhället som vanligt. Riskerna är mycket små tack vare att 80% av alla över 18 år är dubbelvaccinerade och nästan 90% har fått minst en dos. Den som är vaccinerad kan visserligen smittas och föra smittan vidare men blir sällan allvarligt sjuk. Nästan alla som hamnar på sjukhus är ovaccinerade!

Den miljö som inte har samma vaccinationsgrad eller är ovaccinerade finns i skolmiljön. Enstaka Covidfall har upptäckts och hanterats enligt skolans rutiner, inga utbrott har dock skett. Det är förväntat och Deltavarianten smittar lätt. Yngre blir lyckligtvis inte särskilt sjuka men ovaccinerade föräldrar i hemmiljön kan drabbas hårdare.

Skolan, elever och föräldrar behöver därför gemensamt fortsätta samarbeta för att undvika att smitta sprids. Skolan genom att organisera undervisningen, elever genom att följa beslutade rutiner och rekommendationer och föräldrar genom att vara uppmärksamma på eventuella symptom hos barn. Har man symptom ska man inte vara i skolan eller förskolan.

Till er som är ovaccinerade, det är mycket angeläget att ni vaccinerar er snarast för att vi ska ha en hög vaccinationstäckning. Det tar minst två veckor efter två doser för immunitet. Tänk på att om du som förälder är vaccinerad så skyddar du både dina barn och andra!

Samma rekommendationer gäller dock som tidigare, håll avstånd, undvik sammanhang med trängsel mm. Alla har inte fått två doser som ger ett gott skydd.

Du som reser utomlands riskerar att ta med smitta hem till Sverige, det finns en tydlig koppling till det i statistiken. Därför är det oerhört viktigt att du testar dig vid hemkomst och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer särskilt noga.
Har du inte bokat tid för vaccination gör det redan idag! Genom att du är vaccinerad skyddar du andra och förhindrar smittspridning. Det finns gott om vaccindoser och tider för vaccination!

Fortfarande gäller:

  • Håll avstånd och undvik trängsel.
  • Arbeta hemma om du kan.
  • Kan du inte arbeta hemifrån, undvik nära kontakter så långt som möjligt.
  • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covidtest, provkapaciteten är god.
  • Undvik resor med tåg eller buss med trängsel.
  • Tvätta händerna ofta och noga.
  • Testa dig om du har varit utomlands.

Nu fortsätter vi in i hösten med stor försiktighet, pandemin är långt ifrån över!