Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

2019 antog Riksdagen en ny lag som innebär att Sveriges kommuner har ett tydligare och större uppdrag kring förberedelser för verksamhet under extraordinära händelser i fredstid. Det innebär att varje kommun bland annat behöver arbeta förberedande och samordnande kring säkerhets- och beredskapsfrågor.

Biträdande kommunchef Bo Wallbäcks har tillfälligt haft uppdraget efter att Inga Malm gick i pension ifjol. Nu har Anders Aune, som axlat rollen som förvaltningschef för teknik- service- och fritidsförvaltningen sedan 2009 och tidigare arbetat som yrkesmilitär inom Försvarsmakten, tackat ja till att ta över rollen som säkerhets- och beredskapsansvarig på Bollnäs kommun.

– Jag brinner för säkerhets- och beredskapsfrågor och har fått möjligheten att ta över uppdraget. Ett område som fått ett allt större fokus vilket gör uppdraget viktigt, intressant och utmanande att ta sig an. Att kliva av rollen som förvaltningschef har för den delen inte varit enkel. Jag har haft en utmanande och intressant tid som förvaltningschef där mina medarbetare och jag gjort många bra saker tillsammans för kommuninvånarnas bästa, säger Anders Aune.

– Jag är glad och tacksam över att Anders med sin bakgrund inom området och erfarenhet av kommunens verksamheter kliver in i det här uppdraget, ett viktigt område som vi har ett stort ansvar för och behöver utveckla arbetet inom, säger kommunchef Helena Björkman.

Anders Aune går in i rollen som säkerhets- och beredskapsansvarig under hösten. Under tiden rekryteringen av en ny förvaltningschef pågår kommer en tillfällig lösning att finnas på plats.