Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

Smittspridningen är nu mycket låg i hela länet och så även i Bollnäs kommun. De senaste 7 dagarna har endast drygt 2% av de tagna proverna varit positiva i kommunen (4 positiva av drygt 200 prover). Det är främst ovaccinerade i åldrarna mellan 10-19 år som testas positivt.

Det är fortsatt viktigt att alla stannar hemma vid minsta symptom och testa sig och inte minst att vaccinera sig.

Det här gäller efter den 29 september
Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort den 29 september. Exempelvis tas begränsningarna bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning samt att kravet på sittande servering på restauranger tas bort. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort och en återgång till arbetsplatsen kan inledas. För kommunens anställda kommer detta successivt att ske under oktober i dialog med närmaste chef. Det är dock fortsatt viktigt att stanna hemma vid symptom och testa sig för covid-19 även om du är fullt vaccinerad.

Allmänna krav på verksamhetsutövare gällande smittskyddsåtgärder enligt covid-19-lagen, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och begränsningsförordningen kommer dock fortsätta gälla. Det handlar till exempel om att utrymmen som anordnaren disponerar över ska ordnas på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eller som inte är fullvaccinerade. Du bör därför, när det är möjligt:

  • hålla avstånd till andra människor, och
  • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Vaccination av 12-15 åringar
Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination för barn 12–15 år. Det gäller från det datum barnet fyller 12 år.

Dessa vaccinationer planeras att starta i mitten av oktober. Vaccinationerna kommer att genomföras i samarbete med skolan. Mer information finns på 1177.se/gavleborg.


Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbundEn uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Nästa vecka öppnas samhället och arbetslivet. Smittspridningen är mycket låg men i stort sett alla som smittas är ovaccinerade. Samma gäller de som behöver sjukhusvård eller avlider på grund av Covid- 19. Vaccination har visat sig vara mycket effektivt och är orsaken till att vi nu kan börja leva som vanligt. Så därför, du som har möjlighet och fortfarande är ovaccinerad, gör din plikt mot både dig själv och andra, vaccinera dig snarast! Covid- 19 är en mycket allvarlig sjukdom med risk för oerhört lidande främst hos medelålders och äldre.

Den förväntade smittspridningen i främst i skolor och förskolor bland ovaccinerade elever och barn visar sig tydligt, dock bara enstaka fall. Yngre blir lyckligtvis inte särskilt sjuka men ovaccinerade föräldrar i hemmiljön kan drabbas hårdare. Glädjande kommer vi snart att kunna börja vaccinera barn från 12 år.

Fortsatt samarbete mellan skolan, föräldrar och elever behövs för att undvika att smitta sprids. Den som har symptom ska inte vara i skolan eller förskolan och ta ett Covidtest.

Du som reser utomlands riskerar att ta med smitta hem till Sverige, det finns en tydlig koppling till det i statistiken. Därför är det oerhört viktigt att du testar dig vid hemkomst och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer särskilt noga.

Pandemin är inte över, fortsätt att tänka på att:

  • Håll avstånd och undvik trängsel.
  • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covidtest, provkapaciteten är god.
  • Tvätta händerna ofta och noga.
  • Testa dig om du har varit utomlands.

Nu fortsätter vi hösten med försiktighet. Att Folkhälsomyndigheten släpper alla restriktioner den 29 september innebär inte att pandemin är över. Människor, främst ni som inte kan eller vill vaccinera sig riskerar att bli sjuka och smitta andra. Ni som medvetet valt att inte göra det kommer att tvingas begränsa er efter den 29 september. Diskussioner förs om vaccinationspass i vissa situationer, dock inte än.