Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

I morgon den 29 september tas de sista allmänna råd, om allas ansvar om att förhindra smitta av covid-19, bort. Det betyder att vi inte längre rekommenderas att arbeta hemifrån, max antal deltagare vid allmänna och offentliga tillställningar tas bort och kravet på sittande servering på restauranger slopas.

Det är dock fortsatt viktigt att stanna hemma vid symptom och testa sig för covid-19 även om du är fullt vaccinerad.

Vad gäller för ovaccinerade?
Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra.

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  • hålla avstånd till andra människor, och
  • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Vilka krav ställs på verksamhetsutövare efter den 29 september?
I och med aktuellt smittskyddsläge krävs inte särskilda avstånd eller någon definition av trängsel. Det innebär att verksamhetsutövare och arrangörer, enligt nuvarande epidemiologiska läge, inte behöver vidta några särskilda åtgärder för att undvika trängsel eller utforma lokaler för att kunder och besökare ska kunna hålla ett bestämt avstånd till varandra. Ur smittskyddssynpunkt innebär detta att verksamheten kan bedrivas som vanligt, men om smittläget ändras kan Folkhälsomyndigheten komma att införa nya föreskrifter med smittskyddsåtgärder som verksamheten behöver förhålla sig till. Verksamhetsutövare kan fortfarande verka för att minska smittspridningen genom att vidta åtgärder anpassade utifrån sin verksamhets egna förutsättningar.

Var fortsatt uppmärksam på symptom, stanna hemma och testa dig vid minsta känning!

Mer information:

Det här gäller från och med den 29 september - folkhalsomyndigheten.se

Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september - folkhalsomyndigheten.se 

Regeringens plan för avveckling av restriktioner - regeringen.se