Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Idag är det den internationella matsvinnsdagen. Kostenheten på Bollnäs kommun arbetar dagligen med att minska matsvinnet i våra skolor, förskolor och äldreboenden. Under 2021 har vi minskat svinnet i Kostenhetens kök med 25% jämfört med 2020.

Vad är matsvinn?
Matsvinn är mat eller livsmedel som inte tas tillvara på. Matsvinn kan uppstå i hela näringskedjan från råvara till maträtt på tallriken. Det är viktigt att arbeta med matsvinn både på lokal och global nivå. I målen för Agenda 2030 finns Mål 12.3 som säger: "Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd."

Vad gör vi för att minska matsvinnet?
I Bollnäs kommun träffas kökspersonal, elever och pedagoger i matråd där köken delar med sig av hur de jobbar med matsvinn och visar upp hur mycket som slängs.

Köken tar tillvara på en stor mängd av den mat som blivit över och lagar en ny rätt eller serverar ut den som en extra rätt dagen därpå. Det finns även två testkök som provar fram nya spännande recept att använda i matsvinnsarbetet. All kökspersonal uppmanas att tänka till vid inköp, tillagning och hur vi hanterar livsmedel och mat!

Vad kan jag som privatperson göra för att minska matsvinn?
Om du minskar mängden mat som du kastar, så tjänar både miljön och du och din familj på det. Genomsnittligt beräknas ett hushåll kunna spara 3 000 - 6 000 kronor per år genom att minska mängden mat som kastas. I den här videon från Mistra Sustainable Consumption, Sveriges största forskningsprogram om hållbar konsumtion, kan du få tips på hur du kan minsta matsvinnet:

Marlene och hållbarheten del 3: Bli svinnsmart!