Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det finns mycket som kan hända. Till exempel transportstörningar, översvämningar, skogsbränder, it-attacker, terrorangrepp och militära konflikter. Vårt samhälle är sårbart, inte minst för att vi behöver el till väldigt mycket. El kan slås ut av allt ovanstående. Efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig.

Som en del av Krisberedskapsveckan 2021 vill vi uppmärksamma dig på vad du kan göra för att vara redo när krisen slår till!

Förbered dig!
Planera för att kunna klara dig utan samhällets hjälp i minst några dygn, upp till en vecka eller längre om du har den möjligheten. Utgå ifrån dina egna och dina näras förutsättningar och behov. Det minsta lilla du gör kommer att vara värdefullt den dagen något händer. Hjälpen från samhället kommer först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag. Det kallar vi för att ha en hemberedskap.

Vatten, värme, mat och kommunikation
För att klara en krissituation så bra som möjligt är det viktigt att tillgodose behovet av värme, vatten, mat och kommunikation. Om du skulle bli isolerad på grund av smitta eller hårt väder, långt elavbrott eller någon annan kris behöver du ta hand om dig och dem runt omkring dig extra väl. Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga och ta del av information från medier och myndigheter.

Under varje punkt hittar du mer information om vad du behöver göra för att ha så bra hemberedskap som möjligt!

Ta del av Heidis tips om vad som är bra att ha hemma i en krislåda: 

Hemberedskap - mat

Källa: dinsakerhet.se