Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

Smittspridningen är fortfarande mycket låg i hela länet men tyvärr så sticker Bollnäs kommun fortfarande ut i statistiken. De senaste 7 dagarna har vi 34 positiva prover av knappt 500 tagna prover, jämfört med totalt 60 positiva fall i hela övriga länet. Det är främst ovaccinerade i åldrarna mellan 10-19 år i skolmiljön som testas positivt. Det är fortsatt viktigt att alla stannar hemma vid minsta symptom och testa sig för att inte sprida smittan vidare.

Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till alla som är 80 år och äldre
Folkhälsomyndigheten rekommenderar i veckan att personer med ökad risk för svår covid-19 ska erbjudas en påfyllnadsdos vaccin mot sjukdomen. Beslutet omfattar:

  • personer i särskilt boende för äldre (SÄBO)
  • personer med hemsjukvård och hemtjänst
  • alla som är 80 år och äldre

Påfyllnadsdosen tas tidigast sex månader efter dos 2, oavsett vilket vaccin man fått i de tidigare doserna.

Regionen sköter planeringen av vaccinationsarbetet.

Det här gäller nu:
Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  • hålla avstånd till andra människor, och
  • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
  • Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.


Skydda andra mot risk för smitta av covid-19
Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även testa sig.


Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbundEn uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Nu har samhället äntligen öppnat. Detta tack vare ett omfattande vaccinationsprogram. Åtta av tio är nu dubbelvaccinerade. Smittspridningen är mycket låg men i stort sett alla som smittas är ovaccinerade. Samma gäller de som behöver sjukhusvård eller avlider på grund av Covid- 19. Så därför, du som har möjlighet och fortfarande är ovaccinerad, gör din plikt mot både dig själv och andra, vaccinera dig snarast! Covid- 19 är en mycket allvarlig sjukdom med risk för oerhört lidande främst hos medelålders och äldre.

Den förväntade smittspridningen i främst i skolor och förskolor bland ovaccinerade elever och barn visar sig tydligt, dock bara enstaka fall. Yngre blir lyckligtvis inte särskilt sjuka men ovaccinerade föräldrar i hemmiljön kan drabbas hårdare. Glädjande kommer vi om en vecka att börja vaccinera barn från 12 år.

Fortsatt samarbete mellan skolan, föräldrar och elever behövs dock fortfarande för att undvika att smitta sprids. Den som har symptom ska inte vara i skolan eller förskolan och ta ett Covidtest.

Du som reser utomlands riskerar att ta med smitta hem till Sverige, det finns en tydlig koppling till det i statistiken. Därför är det oerhört viktigt att du testar dig vid hemkomst och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer särskilt noga.

Pandemin är inte över, fortsätt att tänka på att:

  • Håll avstånd och undvik trängsel.
  • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covidtest, provkapaciteten är god.
  • Tvätta händerna ofta och noga.
  • Testa dig om du har varit utomlands.

Nu fortsätter vi hösten med försiktighet. Att Folkhälsomyndigheten släppt alla restriktioner den 29 september innebär inte att pandemin är över. Människor, främst ni som inte kan eller vill vaccinera er riskerar att bli sjuka och smitta andra. Ni som medvetet valt att inte göra det kommer att tvingas nu att begränsa er. Diskussioner förs om vaccinationspass i vissa situationer, dock inte än.