Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

Trafikverket har meddelat att bron på väg 83 i höjd med Lenninge ska förstärkas. Det innebär att vägen kommer att stängas av i båda körriktningar och att fordonstrafik och busstrafik leds om in i Lenninge. Tung trafik kommer att ledas om via Bollnäs – Söderhamn - Tönnebro. Arbetet startar 18 oktober och beräknas pågå till 5 december. Trafikverket ber om överseende med de störningar som åtgärden medför.

Bron över Voxnan på väg 83 i höjd med Lenninge