Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Smittspridningen ökar något i länet sedan förra veckan medan den i Bollnäs kommun har sjunkit något. Andelen smittade de sju senaste dagarna i Bollnäs kommun är 2,65% i egenprovtagningen. Det är 12 fall av drygt 450 provtagningar.

Läget i vården är för närvarande 4 inneliggande på våra sjukhus varav tre av dem är ovaccinerade, dock ingen på IVA.

Socialstyrelsen rapporterade i veckan en sammanställning över Sverigestatistik från augusti där antal bekräftade fall med covid-19 bland gruppen ovaccinerade är 14,5 personer/100 000 som behövt slutenvård, varav 2,5 person/100 000 som behövt intensivvård.

Bland gruppen fullvaccinerade är det endast 4 personer/100 000 som behövt slutenvård, varav 0,3 personer/100 000 som behövt intensivvård.

Siffrorna talar för sig själv. Har du inte vaccinerat dig? Gör det för din egen skull, undvik svår sjukdom och i värsta fall död.

Vaccinering av 12-15 åringar påbörjat
I veckan påbörjades vaccineringen av 12-15 åringar på alla våra grundskolor, ett arbete som har fungerat väldigt bra, både skolorna och Regionens personal har gjort ett fantastiskt jobb.

Hela oktober ut kan du som är 12 år och äldre också gå på drop in vaccination där du kan få en första eller andra dos. Personer som är 80 år eller äldre kan även ta sin tredje dos via drop in men det ska ha gått minst 6 månader sedan den andra dosen. 

Varje onsdag mellan 15.00-19.00, Pingstkyrkan i Bollnäs.

Samtidigt med Covid förekommer även ett ökat fall av RS-viruset som drabbar små barn. Att stanna hemma vid symptom kan skydda även mot andra luftvägsinfektioner än covid-19. Det gäller särskilt vid kontakter med små barn. Från den 1 november kommer nya rekommendationer att gälla angående testning av covid-19. Vi återkommer med närmare information.

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbundEn uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Smittspridningen är mycket låg men tyvärr något ökande i länet. I Bollnäs kommun, som tidigare veckor haft lite högre smittspridning än övriga länet går kurvan nedåt, glädjande. Tacka vaccinationerna för det!

Vi märker en viss aktivitet från vaccinmotståndare som sprider vetenskapligt ogrundade påståenden och skrämselpropaganda. Är du osäker, sök korrekt information på Folkhälsomyndighetens eller andra myndigheters hemsidor som är transparanta med information om eventuella risker och biverkningar.

I stort sett alla som smittas är ovaccinerade. Samma gäller de som behöver sjukhusvård eller avlider på grund av Covid- 19. Så därför, du som har möjlighet och fortfarande är ovaccinerad, gör din plikt mot både dig själv och andra, vaccinera dig snarast! Covid- 19 är en mycket allvarlig sjukdom. Det fokus som lagts på att få ovaccinerade grupper att vaccinera sig har gett resultat men mer kraft kommer att läggas på detta.

Glädjande har nu vaccinationerna för barn från 12 år startat. Vi kommer snart att kunna se fram mot att den smitta som förekommer i skolorna minskar ytterligare.

Fortsatt samarbete mellan skolan, föräldrar och elever behövs dock fortfarande för att undvika att smitta sprids. Den som har symptom ska inte vara i skolan eller förskolan och ta ett Covidtest.

Du som reser utomlands riskerar att ta med smitta hem till Sverige. Därför är det fortfarande viktigt att du testar dig vid hemkomst och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer särskilt noga.

Pandemin är inte över, fortsätt att tänka på att:

  • Håll avstånd och undvik trängsel.
  • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covidtest, provkapaciteten är god.
  • Tvätta händerna ofta och noga.
  • Testa dig om du har varit utomlands.

Nu fortsätter vi hösten med försiktighet. Att Folkhälsomyndigheten släppt alla restriktioner innebär inte att pandemin är över. Människor, främst ni som inte kan eller vill vaccinera er riskerar att bli sjuka och smitta andra. Ni som medvetet valt att inte göra det kommer att tvingas nu att begränsa er. Diskussioner förs om vaccinationspass i vissa situationer, dock inte än.

Vi skulle aldrig haft det öppna samhälle vi har just nu utan omfattande vaccinationer!