Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Smittspridningen är även denna vecka låg i hela länet och vi ligger på väldigt låga nivåer i Bollnäs kommun. Det är fortfarande barn och unga som är ovaccinerade som smittas. En person (som är ovaccinerad) är inlagd på sjukhus idag. De senaste 7 dagarna har vi endast haft 2 fall av ca 500 tagna prover i Bollnäs kommun, fantastiskt!

Falsk information om vaccinet har spridits till personers brevlådor
Under veckan har personer i kommunen mottagit ett brev och mail med falsk information och konspirationsteorier om vaccinerna och vaccinationsarbetet av covid-19. Tänk på att alltid vara källkritisk och söka efter informationen på säkra myndighetssidor, då främst Folkhälsomyndigheten.

Krisinformation.se som är våra myndigheters samlade krisinformationssida finns bekräftad information om virusutbrottet och länkar till andra tillförlitliga källor.

Fortsatt smittspridning i Folkhälsomyndighetens nya scenarier för covid-19
Nya scenarier pekar på en viss fortsatt smittspridning under hösten och vintern. För att den ska hållas på lägsta möjliga nivå är det viktigt att fler i befolkningen vaccinerar sig, och att alla som känner sig sjuka stannar hemma. Folkhälsomyndigheten bedömer det som mest troligt att utvecklingen kommer att likna den i scenario 0 eller scenario 1. Det innebär att smittspridningen fortsätter på en relativt låg nivå och möjligtvis ökar, men i begränsad omfattning och troligen med lokala variationer.
Scenarierna ska inte ses om någon prognos, utan illustrerar möjliga förlopp som kan användas som underlag för planering.

Nya rekommendationer för testning från den 1 november
Den 1 november ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer för testning för att fokusera på miljöer och grupper där det finns risk för allvarliga konsekvenser och spridning vid covid-19.

Från den första november rekommenderas testning fortsatt vid symtom för:

  • Ovaccinerade personer från förskoleklass och uppåt som inte nyligen genomgått covid-19.
  • Personal inom äldreomsorg - oberoende av vaccination, LSS-verksamhet och hälso- och sjukvård samt äldreomsorgstagare, äldre inom LSS-verksamhet och vid behov av vård och behandling för misstänkt covid-19.
  • Personer som vet att de har blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja. Det gäller även om de är fullvaccinerade.

Fullvaccinerade barn, unga och vuxna och de som nyligen haft covid-19, behöver från och med den 1 november generellt inte testas för covid-19 vid nytillkomna luftvägssymtom eller feber. Som tidigare gäller också att små barn i förskoleåldern (upp till förskoleklass) inte testas.

Alla barn och vuxna rekommenderas fortsatt att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion.

Covid- 19 betraktas nu som en av de sjukdomar som vi kommer att få leva med i samhället. Den kommer att finnas kvar.

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Smittspridningen är just nu mycket låg i Bollnäs kommun och har även minskat i länet. Tacka vaccinationerna för det!

Vaccinmotståndare sprider vettlös och vetenskapligt ogrundade påståenden och skrämselpropaganda. Är du osäker, sök korrekt information på Folkhälsomyndighetens eller andra myndigheters hemsidor som är transparanta med information om eventuella risker och biverkningar.

I stort sett alla som smittas i Sverige är ovaccinerade. Samma gäller de som behöver sjukhusvård eller avlider på grund av Covid- 19. Så därför, du som har möjlighet och fortfarande är ovaccinerad, gör din plikt mot både dig själv och andra, vaccinera dig snarast! Covid- 19 är en mycket allvarlig sjukdom. Det fokus som lagts på att få ovaccinerade grupper att vaccinera sig har gett resultat men mer kraft kommer att läggas på detta.

Glädjande har nu vaccinationerna för barn från 12 år påbörjats. Smittotalen i denna åldersgrupp har redan börjat minska. Den andra dosen beräknas kunna ges efter höstlovet. Vi kommer att kunna se fram mot att den smitta som förekommer i skolorna minskar ytterligare.

Fortsatt samarbete mellan skolan, föräldrar och elever behövs dock fortfarande för att undvika att smitta sprids. Den som har symptom ska inte vara i skolan eller förskolan och ta ett Covidtest.

Du som reser utomlands riskerar att ta med smitta hem till Sverige. Det ser inte lika bra ut i många europeiska länder. Därför är det fortfarande viktigt att du testar dig vid hemkomst och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer särskilt noga.

Pandemin är inte över, fortsätt att tänka på att:

  • Håll avstånd och undvik trängsel.
  • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covidtest, provkapaciteten är god.
  • Tvätta händerna ofta och noga.
  • Testa dig om du har varit utomlands.

Nu fortsätter vi att vara försiktiga. Att Folkhälsomyndigheten släppt alla restriktioner innebär inte att pandemin är över. Människor, främst ni som inte kan eller vill vaccinera er riskerar att bli sjuka och smitta andra. Ni som medvetet valt att inte göra det är tvingade att begränsa er. Diskussioner förs om vaccinationspass i vissa situationer, dock inte än.

Vi skulle aldrig haft det öppna samhälle vi har just nu utan omfattande vaccinationer!