Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Regeringen har beslutat om att införa vaccinationsbevis, även kallat covidbevis, vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för över 100 personer från och med den 1 december 2021. Kulturhuset kommer därmed införa krav på giltigt vaccinationsbevis vid alla publika evenemang som välkomnar fler än 100 personer.

Smittsäkra arrangemang
Kulturhusets har under hela pandemin strävat mot att erbjuda så smittsäkra evenemang som möjligt och har anpassat verksamheten utifrån rådande smittläge och rådande restriktioner. Vi ser positivt på möjligheten att använda covidbevis så att vår publik, även fortsättningsvis, ska kunna känna sig trygg i våra lokaler.

Rutiner i samband med våra publika evenemang
Som publik måste du själv se till att visa upp ett giltigt vaccinationsbevis när du kommer till Kulturhuset. Särskilda publikvärdar kommer kontrollera ditt covidbevis och ID-handling innan du kliver in i våra lokaler.

Ladda ner ditt covidbevis
Ett aktuellt vaccinationsbevis kan enkelt laddas ner på covidbevis.se. För att tjänsten ska fungera måste du ha en giltig e-legitimation.

Observera att:
- Utfärdat covidbevis är giltigt i 180 dagar, sedan måste det förlängas.
- Du måste även uppvisa en giltig legitimation.

Evenemang med färre än 100 besökare
Det finns möjlighet för arrangörer att bjuda in till evenemang för upp till 100 personer utan krav på vaccinationsbevis eller andra restriktioner. Det är möjligt att Kulturhuset kommer erbjuda även sådana evenemang. Se därför till att hålla dig informerad om vad som gäller vid det evenemang du tänkt besöka. Läs i första hand evenemangsbeskrivningen här.

Gäller alla över 18 år
Kravet på vaccinationsbevis gäller alla över 18 år. Men vi ber alla över 15 år uppvisa legitimation.

Undantag av medicinska skäl
Regeringen har meddelat att om man av fysiskt medicinska skäl bör undvika att ta vaccin mot Covid-19 så kan man undantas från plikten att via upp ett giltigt vaccinationsbevis. I det fallet är det upp till dig som besökare att förse dig med ett läkarintyg där behörig läkare avråder dig att ta vaccin mot Covid-19. Det gör du enklast genom att kontakta din hälsocentral och boka en läkartid. Skälen att utfärda ett sådant intyg kan vara många men det måste intygas av en läkare. Det räcker alltså inte med din egen bedömning utifrån vissa diagnoser eller sjukdomshistorik till exempel.

Länkar
Ladda ner vaccinbevis och läs mer om hur det fungerar på covidbevis.se
Läs mer om regeringens beslut om vaccinationsbevis
Läs mer om rådande restriktioner, föreslagna av Folkhälsomyndigheten

Kontakta oss gärna med frågor!

Kulturhuset Bollnäs
kulturhuset@bollnas.se
0278-255 77