Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Socialförvaltningen i Bollnäs kommun har tagit fram ett underlag i syfte att åskådliggöra nuvarande och kommande behov inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Syftet är att tydliggöra vad vi kan förvänta oss för resursbehov i verksamheterna om de fortsatt bedrivs som i idag - det vill säga vad skulle ”dagens verksamhet kosta med morgondagens befolkning”?

Underlaget är stöd i ett framåtriktat arbete för att bedöma och prognosticera hur behoven inom områdena utvecklas på längre sikt, bland annat på grund av att behoven kommer att öka, något som är kopplat till den demografiska utvecklingen i kommunen. Målet är att kunna bedöma vilken förväntad konsumtion av insatser inom äldre- och funktionshinderomsorgen som kommunen bör förutse, samt att identifiera i vilken utsträckning och genom vilka aktiviteter kommunen kan planera för och påverka den prognosticerade utvecklingen. Bland annat behövs ett gemensamt och förankrat arbete både när det gäller kompetensförsörjningen av personal, samt samhällsplanering gällande bostäder.

Läs hela rapporten - Rapport långsiktiga planer inom äldre och funktionshinderomsorgen