Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Bollnäs kommun har ett tydligt mål – att skapa ett gott företagsklimat i Bollnäs kommun. Igår var det premiär för Företagarturné, en ny satsning där företagare möts kring ämnen som rör dem. Intresset bland företagare var stort. Redan vid första turnéstoppet deltog 42 personer. Ambitionen är att turnén fortsätter med ett besök i månaden från och med augusti.

Första turnéstoppet - Kilafors Herrgård
Efter en tids renovering av herrgården är det dags att slå upp dörrarna till en rehabiliteringsklinik för utbrändhet/utmattningssyndrom. På företagsbesöket berättade personalen på Kilafors Herrgård mer om sin verksamhet. Dessutom gavs en föreläsning om stresshantering på arbetsplatsen.

Daniel och Markus sitter i en soffa

- Företagarturnén är ett intressant mötesforum för oss företagare! Första tillfället här på Kilafors Herrgård var roligt, intressant och lärorikt. Att få träffa andra företagare och lära av varandra ligger helt i linje med det viktiga livslånga lärandet, säger Markus Wengelin, Interlan.

Daniel Jansson, Näringslivs- och utvecklingskontoret, är en av dem som ligger bakom Bollnäs kommuns satsning på Företagarturnén berättar:

- I arbetet med projektet ”Förenkla helt enkelt” som syftar till att skapa ett gott företagsklimat i Bollnäs kommun, har vi identifierat att det finns ett behov av mötesplatser för företagare. Företagarturnén är en del i det arbetet. Vi kunde inte fått en bättre start än den vi fick här idag på Kilafors Herrgård!

föreläsning webb

Kilafors Herrgårds legitimerade psykolog Anders Tengström gav konkreta tips på hur arbetsplatsen kan bli bättre på att möta vår tids största psykosociala utmaning. Anders berättade även allmänt om vad stress är och hur det påverkar oss som människor.

flygel webb
Kristofer Greczula som uppträdde vid flygeln.

På sidan Starta och driva företag hittar du mer aktiviteter och information som riktar sig till dig som är företagare eller vill starta företag.

Vill du/ditt företag vara värd för ett stopp på Företagarturnén? Kontakta i så fall naringslivochutveckling@bollnas.se