För att få adoptera ett barn krävs ett medgivande från Socialnämnden. Underlag för socialnämndens beslut utgörs av en medgivandeutredning. I Bollnäs är det familjerättsenhetens socialsekreterare som ansvarar för dessa utredningar.

Föräldrautbildning inför adoption
För att få adoptera måste du gå den obligatoriska föräldrautbildningen. Syftet med utbildningen är att de som ansöker om medgivande att adoptera ett barn från utlandet ska få kunskap och insikt om internationellt adopterade barn och deras behov.

Utredning
Socialnämnden gör en medgivandeutredning om lämpligheten hos den eller dem som vill adoptera. Utredningen påbörjas först efter det att du gått den obligatoriska föräldrautbildningen. Under utredningen förs samtal både individuellt och med paret tillsammans. Utredaren ska ta reda på familjens motiv till adoptionen och om du har tänkt igenom vilka förändringar det innebär. Du ska även redovisa ekonomi, inkomster, bostadsförhållanden samt bistå med läkarintyg. Utredningarna innebär hembesök. Vid behov kontrolleras olika myndighetsregister, t.ex. Rikspolisens misstanke- och belastningsregister om brott. Utredarna ger sedan socialnämnden ett förslag till beslut om familjen ska få adoptera eller inte.

För mer information och kontakt
Enhetschef:
Jennie Lindberg, telefon: 0278-251 90 (reception)
E-post; social.forv@bollnas.se

Besöksadress: Realskolegatan 5