Bollnäs kommun erbjuder barn mellan 3 och 5 år plats i förskolan 15 timmar per vecka från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Även barnen som är inskrivna i den pedagogiska omsorgen (familjedaghem) erbjuds att delta i förskolans utbildning två dagar i veckan.

Kostnadsfri förskola pågår under perioden 1 september till och med 31 maj och det finns två alternativ som du kan välja på 

1. Tre timmar per dag och fem dagar i veckan (måndag–fredag). 

2. Fem timmar per dag och tre dagar i veckan (tisdag–torsdag).  

Bra att veta

  • Det är kommunerna själva som beslutar om organisationen av verksamheten utifrån barnens bästa och lokala förutsättningar.
  • Barn som redan har plats i förskolan deltar automatiskt i kostnadsfri förskola. Tid utöver 15 timmar per vecka debiteras enligt reducerad taxa under tiden 1 september–31 maj.
  • Kostnadsfri förskola anordnas inte i särskilda grupper utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet.
  • Förskolans verksamhet planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas i förhållande till de uppställda målen i förskolans läroplan (Lpfö 18).
  • Vid t ex sjukdom, helgdagar m m under innevarande vecka kan inte outnyttjad tid ersättas med ny tid.

Kostnadsfri förskola är en del av förskolans verksamhet (Skollagen 8 kap 4§) och omfattar minst 525 avgiftsfria timmar om året. Den är obligatoriskt för kommunen att anordna, men frivillig för barnen att delta i.

pdfKostnadsfri förskola 2021/2022  554.08KB

Tyck till här!