Anhörigstöd är olika insatser som syftar till att underlätta för den som har någon närstående som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, missbruk, relationsproblematik eller ålderssvaghet behöver stöd i vardagen.Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt. Anhörigstödet är till för alla anhöriga oavsett ålder och man behöver inte ha andra insatser från socialtjänsten för att få nyttja anhörigstödet. Här presenterar vi vad vi kan erbjuda i form av anhörigstöd i Bollnäs kommun.

Kontakta oss:
Vill du få kontakt med oss på anhörigstödet så kan du ringa på telefon: 0278-257 15 eller skicka e-post till anhorigstod@bollnas.se. Det går också bra att använda vårt kontaktformulär så tar vi kontakt med dig: Kontaktformulär anhörigstöd

 

Anhöriggrupper 
Du som stödjer eller hjälper någon närstående kan få stöd i en anhöriggrupp .I en anhöriggrupp får du utbyta erfarenheter med andra i liknande situation och kan få råd och tips om hur du på olika sätt kan underlätta vardagen.
Vill du delta i en anhöriggrupp, kontakta anhörigstödet på telefon 0278-257 15

Läs mer under Aktuellt just nu om de olika anhöriggrupperna.

Avlösning
Om du som anhörig behöver få möjlighet till egen tid kan vi erbjuda avlösning. Avlösningen kan ske i det egna hemmet eller vid anhörigstödets trygghetsplats på Våggatan 11. Avlösning är kostnadsfritt och du har möjlighet att få upp till 30 timmar per månad. Vid avlösning på trygghetsplatsen utgår kostnad för mat.

 

Dagverksamhet
Dagverksamheten är en möjlighet för anhöriga till avlösning, samtidigt som den enskilde får en aktiv och meningsfull dag tillsammans med andra. Anhörigstödets dagverksamhet arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt, där målet är en trevlig och innehållsrik dag. Dagverksamheten är belägen i anhörigstödets lokaler på Våggatan 11. 

  

Återkommande korttidsvistelse
Återkommande korttidsvistelse syftar till att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma samt till att avlösa den närstående. Platser för återkommande korttidsvistelse finns på Ängslunda. Klicka här för mer information: återkommande korttidsvistelse  

 

webb

Anhörigvårdarkort - om något händer dig som vårdar en närstående
Personer som hjälper eller vårdar en närstående har möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort.
Anhörigvårdarkortet är gult, i visitkortsstorlek och innehåller information om bärarens namn och att denne ansvarar för en person som är beroende av hjälp. Vidare finns uppgifter om den som vårdas samt namn på personer som kan kontaktas i händelse av sjukdom eller olyckshändelse.
Om något skulle hända dig fungerar anhörigvårdarkortet som en extra trygghet. Kortet är kostnadsfritt och kan fås av anhörigstödet i Bollnäs, telefon 0278-257 15

 

Anhörigkonsulent
Anhörigkonsulent kan erbjuda:

  • råd och stöd i anhörigfrågor
  • enskilda samtal där du i lugn och ro får tillfälle att beskriva dina tankar och känslor kring din/er situation
  • hembesök
  • stöd vid olika former av myndighetskontakt

Anhörigkonsulent Tanja Masalin når du på 0278- 257 16

 

Demenssjuksköterska
Demenssjuksköterska kan erbjuda:

  • rådgivning
  • enskilda samtal
  • att efter önskemål göra hembesök eller ta emot besök
  • förmedla kontakter till sjukvård

Demenssjuksköterska Lisa Karlsson når du på 0278-253 08

 

Broschyrer om anhörigstöd:

pdfAnhörigstöd_2021-09-27.pdf

pdfAnhörigstöd på arabiska

pdfAnhörigstöd på somaliska

pdfAnhörigstöd på engelska

pdfAnhörigstöd på persiska

pdfAnhörigstöd på tigrinja

pdfAnhörigstöd på kurmanji

pdfAnhörigstöd på swahili

pdfAnhörigstöd på Thai

För utskrift av broschyrer med text på båda sidorna ställ in skrivaren på "dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida".

 

 

Gilla oss på Facebook för information om anhörigstöd

Anhörigstöd

Postadress:
Våggatan 11
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Våggatan 11
821 42 Bollnäs

Skicka e-post
0278-257 15

Enhetschef:
Mona Norén
Skicka e-post
0278-257 18

Här hittar du blanketter och e-tjänster