Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

 

 

På grund av rådande situation med risk för covid-19  är  alla anhörigrupper tillsvidare  inställda. 

För mer information, kontaka anhörigstödet på telefon: 0278-257 15