Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Välkommen till anhöriggrupp!

Skulle du vilja träffa andra anhöriga i samma situation?  Välkommen till träffar hos anhörigstödet på Våggatan 11, i Bollnäs.Vi har ett flertal anhöriggrupper igång, båda dagtid och kvällstid. 
För mer information, kontakta anhörigstödet på telefon: 0278-257 15 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:
Håll avstånd
Sprita/tvätta händerna.
Stanna hemma om du har förkylningssymtom.

Varmt välkomna!