Skärpta allmänna råd i Gävleborg för att minska smittspridningen av covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

eldkamin

Installation eller ändring av eldningsanläggning ska anmälas till miljö- och byggnämnden.

Innan installation av eldstad får påbörjas ska du lämna in en anmälan och invänta vårt beslut, ett startbesked.

Innan du köper en eldstad ska du tänka på att kontrollera att eldstaden är miljögodkänd och uppfyller Boverkets byggregler. Fråga återförsäljaren innan du köper spis, kamin, kassett, panna eller brännare.

Ifylld och underskriven blankett kan scannas och skickas via e-post till samh.bygg@bollnas.se

eller via post:
Miljö- och byggnämnden
Bollnäs kommun
821 80 Bollnäs

Till din anmälan ska du bifoga

  • Information om fabrikat för eldstad och rökkanal (om ny rökkanal monteras)
  • Prestandadeklaration för eldstaden. För rumsvärmare (kaminer och spisar) ska värdet av eldstadens utsläpp av kolmonoxid, samt verkningsgrad redovisas. För pannor ska värden för partiklar, OGC och CO samt verkningsgrad redovisas

Du behöver inte skicka in manualer eller tekniska beskrivningar.

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga

  • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.
  • Byte av eldstadsplan.
  • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt samt anslutning till rökkanal.

Om du påbörjar en anmälningspliktig installation utan startbesked kan bygg- och miljönämnden besluta om en sanktionsavgift (böter).

Begagnad kamin eller spis
Startbesked kan i vissa fall ges för installation av en begagnad kamin eller vedspis som inte uppfyller kraven enligt ovan. Exempel, om man i ett hus från 1800-talet vill installera en tidstypisk spis.
Vi bedömer om det finns förutsättningar för avsteg, i varje sådant ärende. För att kunna göra bedömningen behöver omständigheterna tydligt klargöras i anmälan eller i bilaga till anmälan.

För pannor och brännare finns inga undantag eller avsteg från miljökravet och Boverkets byggregler.

Boverkets webbplats kan du läsa mer.

 

Dela på Facebook

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bygghandläggare
0278-25810

Telefontider:
Måndag - torsdag
10:00- 11:30, 12:15-14:30

Besökstider till bygghandläggare: efter överenskommelse.

Tillsynshandläggare
0278-25215

Måndag 8:00 – 9:30
Tisdag 15:00 – 16:30
Onsdag 8:00 – 9:30
Torsdag 8:00 – 9:30