Avlopp

Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten från små avlopp kan ge upphov till negativa miljö- och hälsoeffekter. Dåliga små avlopp är en vanlig orsak till dåligt dricksvatten.

Testa ditt avlopp här!

Innan du börjar åtgärda ditt gamla avlopp krävs oftast tillstånd från miljö- och byggnämnden.
Om du ska anlägga ett helt nytt avlopp med inkopplat WC krävs tillstånd för det.

avloppsguiden.se kan du få allmän information om enskilda avlopp.

Kemikalieanvändningen i enskilda hushåll har ökat i betydelse i takt med att industrierna ändrat sin kemikalieanvändningen.
Viktigt att komma ihåg är att allt som spolas ner i avloppet så småningom hamnar i reningsverket och därefter i slammet eller direkt ute i naturen om du har enskilt avlopp.