Små enskilda avlopp med dålig rening kan innebära både miljö- och hälsoproblem 
Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten från små avlopp kan ge upphov till negativa miljö- och hälsoeffekter. Organiska ämnen kan ge syrebrist i de vatten de släpps ut i. Bakterier, virus och parasiter kan ge upphov till sjukdomar då utsläpp kan hamna i din egen eller grannens brunn.

Den vanligaste orsaken till dåligt dricksvatten i enskilda vattentäkter är mikrobiologisk tillväxt, vilket ofta har koppling till små dåliga avlopp i närheten. Ungefär var tionde bergborrad brunn och var tredje grävd brunn hade otjänligt dricksvatten på grund av mikrobiologisk tillväxt enligt en undersökning som socialstyrelsen gjorde i samverkan med kommunerna 2007.

  
Avvikelser vid slamtömning
Vid slamtömning kan brister i avloppsanläggningen uppmärksammas. Bristerna kan leda till försämrad funktion av avloppsanläggningen och utsläpp av orenat avloppsvatten. Förklaring till avvikelser vid slamtömning.
 
Eget omhändertagande av latrin
Om du själv vill kompostera latrin eller sprida urin kan du söka undantag från renhållningsordningen.
 
Latrintömning för husvagnar och husbilar
Tömningsplatser finns i Bollnäs tätort vid Långnäs camping samt rastplats söder om Bollnäs stadshus.
 
Kontaktpersoner: 
Björn Walldén, tfn 0278-255 02 (telefontid 08.30-09.30)
Elisabet Walldén, tfn 0278-250 34 (telefontid 08.30-09.30)
Peter Strömbäck, tfn 0278-251 52 (telefontid 08.00-09.30)