Kulturnämndens avtalsföreningar

Bollnäs kommun har idag avtal med 12 kulturföreningar. Dessa bidrar till ett rikt kulturutbud samt breddar och förstärker kulturnämndens kärnverksamheter. Kulturföreningar inom Bollnäs kommun har möjlighet att ansöka om att få ett avtal med Kulturnämnden.

OBS! Ansökningsperioden för 2020-2023 var den 28 maj 2019. Handläggning av ansökningarna pågår. Kulturnämnden fattar beslut vid sammanträdet den 17 oktober.

 

Ansökan

Skicka ansökan via e-post eller post till:

E-post: bollnas@bollnas.se

Postadress:
Bollnäs kommun
Kulturenheten
821 80 Bollnäs

 

Ansökningsprocess
Ansökningarna handläggs av kulturenheten under perioden 24 juni till 18 september.
Kulturnämnden fattar beslut vid sammanträdet den 17 oktober.

 

Kulturnämndens nya riktlinjer
Kulturnämnden tog fram nya riktlinjer för bidrag till kommunens avtalsföreningar hösten 2018. De nya riktlinjerna skapar förutsättningar för kulturnämnden att fortsätta skapa ett professionellt och rikt kulturutbud i Bollnäs kommun.

Inför kommande samarbetsavtal med kulturföreningar från och med 2020 förlängs perioden från tre till fyra år. Avtalsföreningar förväntas leverera överenskommet kulturutbud under hela avtalsperioden. Storleken på bidragen sätts i relation till det förväntade utbud som föreningen genomför. 

Här finns kulturnämndens riktlinjer:
Antagna_riktlinjer_kulturnämndens_avtalsföreningar_20180904.pdf


Kulturnämndens mål
Kulturnämndens övergripande mål ligger till grund för prioriteringen av vilka föreningar som blir avtalsföreningar till Kulturnämnden. Kulturnämnden fattade beslut om nya mål i maj 2019. Målen ska spegla en gemensam viljeinriktning för kulturfrågorna inom Bollnäs kommun. 

Här finns kulturnämndens mål- och styrkort: Kulturnämndens mål- och styrkort.pdf

Vid frågor, kontakta

Karin Knape
Kultursekreterare
Bollnäs kommun
karin.knape@bollnas.se
0278-255 26

Annamaria Björklin
Bibliotekschef
Bollnäs kommun
annamaria.bjorklin@bollnas.se
0278-251 33