Våra för- och grundskolor samt fritidshem arbetar med att ständigt utveckla sina verksamheter. Dina synpunkter är därför viktiga för skolans utveckling och kvalitetsarbete. Om för- eller grundskola samt fritidshem inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, ta kontakt med barn- och utbildningskontoret enligt nedan.

I första hand vänder du dig till personal i förskolan och fritidshem eller en mentor/lärare i grundskolan, i andra hand till rektor på den verksamhet som berörs. Om du inte är nöjd med hanteringen av ditt ärende går du vidare till barn- och utbildningskontoret på kommunen. Synpunkter och eventuella klagomål utreds och åtgärdas vid behov. Därefter och återkopplas det till uppgiftslämnaren samt till den berörda verksamheten.

För att lämna dina synpunkter digitalt klickar du på länken längst ner på sidan, synpunkter eller klagomål*. Du har givetvis rätt att lämna synpunkter och klagomål anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.
Om du inte har möjlighet att registrera dina synpunkter digitalt går det bra att skicka dem med post till:

Bollnäs kommun
Barn- och utbildningskontoret
Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av dina synpunkter eller klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Om du har synpunkter eller klagomål på de fristående för- eller grundskolor samt fritidshem inom kommunen, vänder du dig direkt till respektive enhet.

För synpunkter på gymnasieskola eller gymnasiesärskola vänder du dig till Hälsinglands utbildningsförbund, www.hufb.se

Information på andra språk
pdfinformation-arabiska-synpunkter.pdf354.96 KB
pdfinformation-engelska-synpunkter.pdf217.10 KB
pdfinformation-finska-synpunkter.pdf210.60 KB
pdfinformation-kurmanji-synpunkter.pdf224.32 KB
pdfinformation-persiska-synpunkter.pdf371.29 KB
pdfinformation-somaliska-synpunkter.pdf215.98 KB
pdfinformation-sorani-synpunkter.pdf345.03 KB
pdfinformation-tigrinja-synpunkter.pdf278.96 KB

Klicka här för dina synpunkter eller klagomål!

*Synpunkten är Bollnäs kommuns skriftliga klagomålshantering som beskrivs i skollagen (2010:800) kap 4 § 8.