Om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningssättet på en byggnad kan du i många fall behöva bygglov.
 
 
Bygglov ansöks skriftligt hos miljö- och byggnämnden som prövar ärendet. Den lag som i första hand tillämpas är Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
 
För att ansöka om bygglov behöver du fylla i en ansökningsblankett. Du kan välja mellan att fylla i den direkt i datorn och därefter skriva ut den eller att skriva ut den och fylla i för hand. Om du fyller i blanketten direkt i datorn behöver du skriva under den efter utskriften.
 
 
Utöver ansökningsblanketten behöver du till din ansökan lämna in:
 
  • Fackmässiga fasad- och planritningar i skala 1:100 (inte på rutat papper).

  • Måttsatt situationsplan i skala 1:1000 eller 1:500 (inte på rutat papper).

  • Kontrollplan för projektet

Enligt 10 kap. 6 § Plan- och bygglagen ska byggherren se till att det finns en kontrollplan för en bygg- eller rivningsåtgärd. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, vem som ska utföra dem, vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att alla väsentliga krav – tekniska egenskapskrav – som avses i 8 kap. 4 § Plan- och bygglagen uppfylls, enligt 10 kap. 7 § Plan- och bygglagen. 

 
 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bygghandläggare
0278-25810

Telefontider:
Måndag - torsdag
10:00- 11:30, 12:15-14:30

Besökstider till bygghandläggare: efter överenskommelse.

Tillsynshandläggare
0278-25215

Måndag 8:00 – 9:30
Tisdag 15:00 – 16:30
Onsdag 8:00 – 9:30
Torsdag 8:00 – 9:30