I hela Sverige finns nu belägenhetsadresser. Det innebär att all bebyggelse, både på landsbygd och i tätort, har adresser som visar var man bor så att det ska gå att hitta dit. Belägenhetsadresserna är orienterade, unika och entydiga adresser som finns i hela Sverige. 

Postnord ansvarar för postnummer och postort. Den övriga delen av adressen ansvarar kommunen för, både på landsbygd och i tätort. 

Ett lägenhetsregister är upprättat över hela landet för att ligga till grund för hushålls- och bostadsstatistik. Ajourhållningen av registret sköts av kommunerna.

Förändringar av lägenheter rapporteras via denna blankett.