Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Bollnäs beroendecentrum erbjuder behandling till dig vars relation till alkohol, droger eller spel om pengar blivit ett problem. Vi erbjuder även stöd till anhöriga. Beroendecentrum drivs av Bollnäs kommun och Region Gävleborg i nära samverkan. I gemensamma lokaler arbetar alkohol- och drogterapeuter som är anställda av kommunens socialtjänst samt sjuksköterskor och läkare som är anställda av Region Gävleborg. Beroendecentrums adress är Östra Stationsgatan 15 i Bollnäs.

Det finns möjlighet att enbart ha kontakt med sjuksköterska och läkare eller enbart med alkohol- och drogterapeut. I de flesta fall behöver vården utformas i samverkan mellan sjukvård och kommun.

Behandling vid alkohol- ,drog- eller spelberoende
Vi arbetar både förebyggande och med vård. Bollnäs beroendecentrum erbjuder gruppbehandling där du får lära dig att leva nyktert och drogfritt tillsammans med andra, samtidigt som du lär dig hur du själv kan ta ansvar för ditt dagliga liv. 

Beroendecentrum Ungdom
Vi är två alkohol-och drogterapeuter som arbetar med ungdomar och unga vuxna från 13 till 23 år. Du som har frågor eller funderingar är välkommen att höra av dig till oss om du är orolig för någon i din närhet eller själv är i behov av hjälp. Tveka inte – hör av dig!
Vi ger också stöd till oroliga föräldrar och andra vuxna.Ett av våra arbetssätt är Drogfri skola som innebär att vi ger snabbt stöd till missbrukande ungdom/ung vuxen, föräldrar och skolpersonal utifrån en särskild metod och bland annat därför vistas vi på Torsbergsgymnasiet en eftermiddag per vecka.


Anhörig, vänner och arbetsgivare
Anhöriga, vänner, skolpersonal, arbetsgivare och andra som påverkas av någons användande av alkohol, droger eller spel är också välkomna att kontakta oss.

Vi erbjuder följande vårdinsatser vid Beroendecentrum:

 • Abstinensbedömning

 • Läkarkontakt

 • Abstinensbehandling

 • Nertrappning av läkemedel

 • Motivationssamtal

 • Motivationsgrupp

 • Utredning vad gäller riskbruk, missbruk, beroende

 • 12-stegsbehandling

 • HAP-program (haschavvänjning) och CPU (Cannabisprogram för ungdomar)

 • MET - bedömning, återkoppling och motivationshöjande samtal

 • Eftervårdsgrupp

 • Återfallsprevention

 • Sorgbearbetning

 • Behandling av spel om pengar

 • Anhörigbehandling enligt CRAFT

 • Förebyggande arbete ANDT och Drogfri skola

 

Blankett för ansökan till socialtjänsten om behandling hos alkohol- och drogterapeut vid Bollnäs beroendecentrum: Ansökan beroendecentrum

 

Öppettider
Måndag – fredag 08.00 – 16.00

Kontaktuppgifter:
Besöksadress för vuxna och anhöriga: Östra Stationsgatan 15
Besöksadress för ungdomar: Nygatan 14

Telefonnummer:
Vuxenterapeut 1: 0278-254 65
Vuxenterapeut 2: 0278-254 67
Vuxenterapeut 3: 0278-256 30
Ungdomsterapeut 1: 0278-254 66
Ungdomsterapeut 2: 0278-269 70

För rådgivning och tidsbokning till sjuksköterska ring: 0278-38041

 Det går också bra att maila: beroendecentrum@bollnas.se

 

 

 

Dela på Facebook