Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en storskalig karta över ett område som ska bebyggas. På kartan redovisas fastighetsbeteckning, fastighetsgränser, marknivåer, fastighetens adress, befintliga byggnader och terrängdetaljer. Om det finns kommunalt vatten och avlopp på det berörda området redovisas anslutningspunkter för detta. Inom planlagt område redovisas gällande planer.

För en huvudbyggnad inom planlagt område krävs alltid en nybyggnadskarta. Utanför planlagt område bedöms varje enskilt ärende om nybyggnadskarta behövs. Kartan ligger till grund för placeringen av byggnaden – både i plan och höjd. Sökanden eller byggföretaget redovisar det planerade byggnadsläget och sedan lämnas handlingen in till bygghandläggaren.

Blankett för beställning av nybyggnadskarta hittar du här


Projekteringsunderlag

Ett projekteringsunderlag är ett kartunderlag avsett att användas till andra åtgärder än nybyggnad av hus. Det kan t ex vara underlag för utbyggnader eller markplanering.

För att beställa ett projekteringsunderlag kontaktar du någon av oss på kart- och mätavdelningen. 


Tätortskarta

Bollnäs kommuns större tätorter med de närmaste omgivningarna
Nytryck 2009

  • Den vikta kartan, med tryck på båda sidor kostar 50 kr inklusive moms (porto tillkommer).
  • De plana kartorna (Bollnäs tätort eller övriga tätorter) kostar 40 kr/sida inklusive moms (porto tillkommer).
  • Beskrivning: 70*100 cm, skala 1:10 000, fyrfärgstryck. Innehåller bl a gatuadresser, fastighetsbeteckningar och byggnader.

Annat utseende på tätortskartan?

Vi kan även utforma kartan efter Dina speciella önskemål - ändra skala, färger, innehåll mm och rita på färgplotter. Vi kan även framställa tryckoriginal om kartan skall användas till trycksaker.


Andra kartor som går att köpa

  • Kommunöversiktskartan 1:100 000 kan köpas på Helins bokhandel eller vid turistinformationen i Bollnäs.
  • Primärkartan kan beställas på Samhällsbyggnadskontoret tfn 0278-25000vx
  • Specialkartor efter kundens önskemål kan beställas på Samhällsbyggnadskontoret tfn 0278-25000vx

Tag kontakt med oss på Samhällsbyggnadskontoret tfn 0278-250 00 eller skicka e-post till: samh.bygg@bollnas.se