Här finns samlat bestämmelser och policyer för förtroendevalda i Bollnäs kommun, till exempel bestämmelserna för kommunalt partistöd och kommunala politikerarvoden samt information om mutor och jäv.

Josefine Jonsson
kommunsekreterare

Skicka e-post
0278-253 45