På denna sida gör vi ett försök att skapa en förteckning över de möjligheter som finns att söka bidrag i olika former. I första hand skall sidan vara en vägvisare i bidragsdjungeln åt föreningar och organisationer i Bollnäs kommun.
På sidan presenterar vi länkar till olika bidragsgivare inom kommunen, regionalt, nationellt och även internationella möjligheter till bidrag. Dessutom finns länkar till olika bidragskonsulter att finnas presenterade.

Kommunala
Arbråfonderna
Arbrå-Undersvik Vindkraftfond
Bollnäs kommun - föreningsbidrag
Bollnäs kommun - priser och stipendier
Bollnäs kommun - stiftelser och fonder

Regionala
Gävleborgs Idrottsförbund
Länsstyrelsen i Gävleborg
Länsstyrelsen - Lona
Länsförsäkringar
Region Gävleborg
Utveckling Hälsingebygden

Nationella
Arvsfonden
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Folke Bernadottes minnesfond
GlobalGrant
Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar, Jordbruksverket
Konungens stiftelse Ungt Ledarskap 
Naturvårdsverket
Utbyten

Kulturbryggan
Kungliga stiftelser
Norrbacka-Eugeniastiftelsen - för rörelsehindrade
Nordiska rådet

Olof Palmes minnesfond
Prins Gustav Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond
Skandia-Idéer för livet
Sparbanksstiftelsen Nya
Statens kulturråd
Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd
Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond, för ideell ungdomsverksamhet

Internationella
Nordisk kulturfond

"Bidragskonsulter"
Ekubi AB