BIG står för Barn I Grupp och är stödgrupper för barn och unga, 7 -15 år, i Bollnäs kommun. Grupperna riktar sig till barn som i familjen upplever eller har upplevt missbruk, våld, psykisk ohälsa eller skilsmässa.

Barnen får träffa jämnåriga och dela erfarenheter, tankar och känslor med dem som lever i liknande hemförhållanden. Att få sätta ord på sin verklighet, ställa frågor och få veta att man inte är ensam om sina upplevelser, är något som vi vet är viktigt för barnen.

BIG-gruppen träffas tillsammans med två utbildade ledare en gång i veckan vid 10 - 15 tillfällen. Vi använder oss av övningar och lekar, vi samtalar och fikar.

Målet med gruppen är att få ökad självkänsla, kraft och kunskap. Det ger barnen en bättre möjlighet att kunna handskas med sin situation.

Att delta i grupp är kostnadsfritt.

Vi kan nu också erbjuda "sorggrupp" för barn och ungdom som har förlorat en nära anhörig.

Kontakta oss!
Om det finns frågor eller intresse för att delta i grupp kontakta kommunens samordnare för barnstödgrupper

Maggi Grönqvist, telefon 070-329 55 08 
Öppenvårdsenheten
e-post margareta.gronqvist@bollnas.se