forskolaochskola

Vill du t ex välja skola, lämna inkomstförfrågan eller söka omsorg på obekväm arbetstid? Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör barn och utbildning på förskole-, grundskole- och gymnasienivå. 

Problem att öppna pdf-blankett?
» Om du inte har Adobe Reader, ladda hem det här
» Använder du Google Chrome, högerklicka på blanketten och välj "spara länk som".
» Öppna sedan blanketten från den mapp du sparade den i.
» Använder du Internet Explorer, gör som ovan men välj "spara mål som"

Förskola och familjedaghem  
Förskola för barn som har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt, Ansökan om
pdf blanketter Blankett
Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, Ansökan om key etjanster E-tjänst
Inkomstförfrågan förskola och fritidshem pdf blanketter Blankett
Media på Internet och i tryckt information pdf blanketter Blankett
Omsorg på obekväm arbetstid (Nattis), Ansökan/prövning om key etjanster E-tjänst
Omsorgsbehov, Anmälan om ändrat pdf blanketter Blankett
Specialkost etiska, kulturella skäl-Intyg pdf blanketter Blankett
Specialkost medicinska skäl-Intyg pdf blanketter Blankett
Tillsyn på obekväm arbetstid, Intyg från arbetsgivare pdf blanketter Blankett
Grundskola och fritidshem  
Fritidshem för barn med eget behov på grund av familjens situation, Ansökan pdf blanketter Blankett
Ledighetsansökan pdf blanketter Blankett
Media på Internet och i tryckt information pdf blanketter Blankett
Modersmålsundervisning, Anmälan till pdf blanketter Blankett
Specialkost etiska, kulturella skäl-Intyg pdf blanketter Blankett
Specialkost medicinska skäl-Intyg pdf blanketter Blankett
Språkval, Ändring av pdf blanketter Blankett
Uppskjuten skolplikt, Ansökan om pdf blanketter Blankett
Val av skola förskoleklass key etjanster E-tjänst
Val av skola Åk 7 key etjanster E-tjänst
Öppen fritidsverksamhet för 10-13 åringar, Anmälan till key etjanster E-tjänst
Gymnasie- och gymnasiesärskola  
För blanketter till gymnasie- och gymnasiesärskola se HUF:s hemsida
Skolskjuts och resor.  
Enskilda resor, Ansökan om pdf blanketter Blankett
Elevresa, Ansökan om pdf blanketter Blankett
Elevresa, Ansökan för elever vid Hälsingegymnasiet pdf blanketter Blankett
Enskilda resor, Ansökan för elever vid Hälsingegymnasiet pdf blanketter Blankett
Skolskjuts vid val av annan skola läsåret pdf blanketter Blankett
Skolskjutsar, Undantag av särskilda skäl/annan särskild omständighet pdf blanketter Blankett
Skolskjuts för elever med växelvis boende, Ansökan om pdf blanketter Blankett
Resor vid omsorg på obekväm arbetstid, Ansökan om pdf blanketter Blankett
Ansökan om fristående verksamhet  
Fristående förskola, Ansökan om godkännande att starta pdf blanketter Blankett
Fristående fritidshem, Ansökan om godkännande att starta pdf blanketter Blankett

 

 

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.
Läs mer här