miljohalsa

Vill du börja kompostera ditt matavfall eller ska du installera en värmepump? Här kan du hitta e-tjänster och blanketter som hjälper dig att enklare utföra dina ärenden inom områdena miljö och energi.

Problem att öppna pdf-blankett?
» Om du inte har Adobe Reader, ladda hem det här
» Använder du Google Chrome, högerklicka på blanketten och välj "spara länk som".
» Öppna sedan blanketten från den mapp du sparade den i.
» Använder du Internet Explorer, gör som ovan men välj "spara mål som"

Blankett  
Befrielse från sophämtning, Ansökan om dispens pdf blanketter Blankett
Eget omhändertagande av latrin, urin samt slam
från slamavskiljare, Ansökan om
pdf blanketter Blankett
Djurhållning, Ansökan om  pdf blanketter Blankett
Förskola, skola, gymnasium, fritidshem etcetera, Anmälan om pdf blanketter Blankett
Hygienisk yrkesmässig behandling, bassängbad, Anmälan verksamhet m.m. pdf blanketter Blankett
Kompostering, Anmälan pdf blanketter Blankett
Livsmedelsanläggning, Anmälan om registrering av pdf blanketter Blankett
Mindre dricksvattenanläggningar, Anmälan om registrering av pdf blanketter Blankett
Matförgiftning, anmälan om misstänkt key etjanster E-tjänst
Petroleumprodukter, Anmälan om cistern för pdf blanketter Blankett
Solarieverksamhet, Anmälan om pdf blanketter Blankett

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.
Läs mer här