stodomsorg

Här kan du hitta e-tjänster och blanketter som rör vård, omsorg och stöd.

Problem att öppna pdf-blankett?
» Om du inte har Adobe Reader, ladda hem det här
» Använder du Google Chrome, högerklicka på blanketten och välj "spara länk som".
» Öppna sedan blanketten från den mapp du sparade den i.
» Använder du Internet Explorer, gör som ovan men välj "spara mål som"

Blankett  
Aktivitetsrapport kontaktperson pdf blanketter Blankett
Aktivitetsrapport ledsagare pdf blanketter Blankett
Behandling beroendecentrum, Ansökan pdf blanketter Blankett
Bostadsanpassningsbidrag, Ansökan om pdf blanketter Blankett
Ekonomiskt bistånd, Ansökan om pdf blanketter Blankett
Fullmakt Bollnäs pdf blanketter Blankett
Hemtjänst utförare, Ansökningsformulär pdf blanketter Blankett
LSS, Ansökan om insatser enligt pdf blanketter Blankett
LSS, Begäran om förhandsbesked om insatser enligt pdf blanketter Blankett
Orosanmälan, Anmälan pdf blanketter Blankett
Socialt verksamhetsbidrag, Ansökan pdf blanketter Blankett
Socialtjänstlagen, Ansökan om insatser enligt pdf blanketter Blankett
Synpunktsblankett till Socialtjänsten pdf blanketter Blankett
Trygghetstelefon, Ansökan om pdf blanketter Blankett
Utbetalning ekonomiskt stöd, Ansökan om pdf blanketter Blankett
Flyktingverksamhet  
Statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar pdf blanketter Blankett
Information-Statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar pdf blanketter Info
 - Delrapportering pdf blanketter Blankett
 - Slutrapportering pdf blanketter Blankett
Överförmyndare  
Intresseanmälan - God man / förvaltare pdf blanketter Blankett
  -- Ensamkommande barn  
Arvodesräkning ensamkommande barn pdf blanketter Blankett
  -- God man/Förvaltare  
Förvaltare, Ansökan/Anmälan pdf blanketter Blankett
God man, Ansökan/Anmälan pdf blanketter Blankett
Huvudman, Ansökan om samtycke för uttag pdf blanketter Blankett
  -- Förmyndare - vårdnadshavare  
Föräldrar, Ansökan om samtycke för uttag pdf blanketter Blankett
  -- Redovisning  
Förteckning Huvudmans/myndlings tillgångar och skulder pdf blanketter Blankett
Redogörelse för nerlagt arbete pdf blanketter Blankett
Årsredovisning pdf blanketter Blankett

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.
Läs mer här